Зміни до порядку надання житлових субсидій

Зміни до порядку надання житлових субсидій.

Стосовно подання нових заяв та декларації

 Постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2018р. №329 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016р. №1022»(далі - Постанова) затверджено нову редакцію Положення про порядок призначення житлових субсидій (далі - Положення) та передбачено призначення субсидії на наступний період лише на підставі нових заяви і декларації визначеним категоріям осіб (пункт 2 Постанови):

 • Будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства має у своєму володінні транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації і з дати випуску якого минуло менше п’яти років;
 • У складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є  особи,що не працюють,
 • Будь-хто із членів домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії здійснив купівлю або іншим законним способом набув право власності на земельну ділянку, квартиру, будинок, транспортний засіб, будівельні матеріали, інші товари довгострокового вжитку або оплатив будь-які послуги на суму , яка на дату купівлі, оплати , набуття права власності в інший законний спосіб перевищує 50 тис.гривень;
 • Внутрішньо переміщені особи;
 • Особи, члени сім’ї яких не зареєстровані за адресою домогосподарства;
 • Особи, які є орендарями житлових приміщень (будинків);
 • Особи, які зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично в ньому не проживають.

 Пунктом 6 Положення визначено випадки, коли субсидія не призначається (у тому числі на наступний період): перевищення встановленої площі житлового приміщення; наявність транспортних засобів, з дати випуску яких минуло менше 5 років; несплата працездатними особами єдиного соціального внеску; здійснення покупки на суму більше 50 тис.грн. (у т.ч. набуття права власності); наявність заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг.

 Зокрема, вже з 1 травня 2018р. розпочато інформування окремих категорій одержувачів про необхідність подання нової заяви та декларації: орендарів житлових приміщень (будинків) та домогосподарств, яким у попередньому періоді призначено субсидію за рішенням комісії без урахування окремих осіб із числа зареєстрованих. Дані про таких осіб є в органах соціального захисту населення.

 Слід зазначити, що необхідно також повідомити про не призначення субсидії на наступний період громадян, у яких загальна площа житлового приміщення перевищує 120кв.метрів для квартири і 200кв.метрів для індивідуального будинку (крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, а також сімей, в яких не менше року проживають троє і більше дітей, з урахуванням тих, над якими встановлено опіку чи піклування).

 Крім того, після отримання відомостей від ДП ІОЦ про доходи осіб, які отримували субсидію в опалювальний період 2017/2018 років, та про сплату ними єдиного соціального внеску необхідно проінформувати домогосподарства, у складі яких є особи, що відповідають критеріям 3 пункту 6 Положення, про необхідність нового звернення за призначенням субсидії.

            Враховуючи, що 01.05.2018 для призначення субсидії враховуються доходи членів сім’ї із складу домогосподарства незалежно від адреси реєстрації їх місця проживання (тобто також у разі, коли їх зареєстроване місце проживання відмінне від адреси домогосподарства), під час проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи необхідно акцентувати увагу на необхідності подання у такому випадку особами, які отримували субсидію, нових заяв і декларацій, зазначивши в них відомості про члена сім’ї , який зареєстрований за іншою адресою.

            При визначенні осіб, які належать до членів сім’ї, слід керуватися нормами статті 3 Сімейного кодексу України.

            У разі ненадходження від отримувачів субсидії інформації про членів сім’ї осіб зі складу домогосподарства, які зареєстровані за іншою адресою, а також про наявність транспортних засобів та купівлю товарів субсидія призначається з 01.05.2018 на наступний період (неопалювальний сезон) без звернення відповідно до вимог Положення.

           

 Стосовно терміну, на який призначається субсидія

            Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням на відповідний сезон: неопалювальний(до вересня включно) або опалювальний (до квітня включно), а на наступний період – без звернення, за виключенням окремих категорій отримувачів.

            Таким чином, призначення здійснюється двічі на рік.

            Так, з 1 травня 2018 року субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначаються до вересня 2018 року включно.

            Субсидія для відшкодування витрат на придбання твердого палива та скрапленого газу, як і раніше, призначається на календарний рік.

           Стосовно обрахування доходу для призначення субсидії

            Під час призначення субсидії у травні на неопалювальний сезон враховуються доходи за ІІІ – ІV квартали попереднього року (крім пенсії) за даними ДФС, Пенсійного Фонду України. Розмір пенсії враховуються за квітень.

            Важливим є те, що враховуються доходи членів сім’ї осіб із складу домогосподарства у разі, коли член сім’ї зареєстрований за іншою адресою.

            Переглянуто розміри доходів, які враховуються до сукупного доходу для фізичних осіб – підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку, а також для працездатних осіб, у яких відсутні доходи або доходи яких менше розміру мінімальної заробітної плати та/або які не сплачують єдиний соціальний внесок.

            Доходи від реалізації молока, враховуються 30% нарахованих сум. Відповідна норма застосовується за умови подання заявником, що підтверджують суму доходу від реалізації молока.

Стосовно отримання інформації, необхідної для призначення субсидії

Інформація про доходи отримується від ДФС згідно з діючим порядком.

Пенсійний фонд України, крім інформації про розмір пенсії доходи осіб з фондів соціального страхування , надаватиме також інформацію про сплату особами єдиного соціального внеску. Відповідна інформація буде отримана Державним підприємство «Інформаційно-обчислювальний центр Мінсоцполітики» про всіх осіб, які отримували субсидію протягом опалювального періоду 2017-2018 років.

Питання отримання інформації про наявність у осіб автомобілів та про перетин ними державного кордону опрацьовується з МВС. До узгодження відповідних процедур обміну зазначена інформація отримується від заявника і зазначається ним у декларації.

 

Стосовно терміну призначення і повідомлення

Пунктом 14 Положення визначено терміни для прийняття рішення та повідомлення заявника з питання призначення субсидії:

- протягом 10 календарних днів з дня подання документів приймається рішення про:

призначення субсидії;

відмову в призначенні субсидії;

подання документів на розгляд комісії;

- протягом 3 календарних днів особа повідомляється про прийняте рішення;

- комісія приймає рішення протягом 30 календарних днів з дня прийняття рішення про подання документів на розгляд комісії.

 

Стосовно призначення субсидії за рішенням комісії

Субсидія призначається за рішенням комісії (у тому числі на наступний період) у наступних випадках:

 • на понаднормову площу житла (збільшену не більше ніж на 30%) непрацюючим непрацездатним особам;
 • за наявності транспортного засобу (у тому числі членів сім’ї ), з дати випуску минуло менше 5 років;
 • якщо у працездатної особи відсутній дохід або її дохід менший мінімальної заробітної плати та/або вона не сплатила єдиний соціальний внесок у мінімальному розмірі (крім тих, хто навчається, перебуває на обліку у службі зайнятості або отримує один із визначених видів допомоги, яким субсидія призначається на загальних підставах). Таке рішення не може бути прийнято щодо осіб , які перебували за кордоном більше 60 діб. В обласних центрах, м. Київ та містах обласного значення таке рішення може бути прийнято лише щодо осіб, які перебували у складних життєвих обставинах .При цьому контролюється сплата особами єдиного соціального внеску протягом терміну субсидії;
 • у разі купівлі (або набуття права власності) житла, земельної ділянки, товарів або оплати послуг на суму більше 50 тис. грн.;
 • за фактичним місцем проживання за наявності договору оренди житла;
 • за фактичним місцем проживання внутрішньо переміщеним особам;
 • без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих (враховуючи норми щодо розміру отриманих ними доходів та перебування за кордоном).

Комісія визначає кількість осіб у домогосподарстві у разі неотримання на запит відомостей про склад зареєстрованих у житловому приміщенні осіб та за наявності розділених особових рахунків.

            Комісіям надано також інші повноваження щодо призначення субсидії в окремих випадках.

 

Щодо повернення залишків невикористаних сум субсидій

            Постановою передбачено повернення до державного бюджету виробниками/виконавцями послуг сум невикористаних субсидій двічі на рік: після закінчення опалювального сезону та після закінчення неопалювального сезону.

            Крім того, повертатимуть до бюджету невикористані суми субсидії на оплату природного газу та електричної енергії, що використовується не тільки для опалення .

           

Щодо сплати за послуги отримувачам субсидії

 Постановою введено обов’язок для громадян, яким призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, щомісячно сплачувати обов’язкову частку плати за послуги незалежно від обсягу спожитих послуг. У разі несплати обов’язкової частки плати надання субсидії припиняється за поданням надавачів послуг.

 

            Щодо припинення раніше призначеної житлової субсидії

         Припинення надання раніше призначеної житлової субсидії здійснюється за рішенням комісії за поданням структурного підрозділу з питань соціального захисту населення, управителів, об’єднання, виконавців комунальних послуг у разі, коли:

       домогосподарству припинено надання житлово-комунальної послуги (послуг) внаслідок того, що громадянин має заборгованість із сплати обов’язкової частки платежу за житлово-комунальні послуги, встановлену йому під час призначення житлової субсидії і загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день припинення надання такої послуги (послуг);

       громадянин має заборгованість із сплати обов’язкової частки внеску/платежу об’єднанню на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком, встановлену йому під час призначення житлової субсидії і загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день внесення подання об’єднанням;

      у заяві та/або декларації громадянин зазначив недостовірні дані, що вплинуло на встановлення права на житлову субсидію або визначення її розміру на суму, яка перевищує 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день призначення житлової субсидії;

       громадянин не повідомив структурному підрозділу з питань соціального захисту населення про обставини, зазначені у пункті 16 цього Положення, протягом 30 календарних днів з дня їх виникнення;

        виникли обставини, що унеможливують надання житлової субсидії, зокрема у разі смерті одинокої особи;

        під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства державним соціальним інспектором виявлено ознаки порушення норм законодавства щодо призначення житлової субсидії, які вплинули на право призначення житлової субсидії або визначення її розміру на суму, яка перевищує 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день призначення житлової субсидії;

        виникнення обставин, зазначених в абзаці сьомому пункту 7 цього Положення;

         громадянин, якому призначено житлову субсидію, звернувся із заявою про припинення її надання.

Надання житлової субсидії у зазначених випадках припиняється з місяця, наступного за місяцем, в якому їх виявлено.

При цьому Положенням визначено конкретні випадки та умови поновлення припиненої житлової субсидії.

 Зміни до соціальних нормативі

 Постановою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 409, якими переглянуто соціальні нормативи споживання газу та електроенергії для потреб опалення і відповідні коригуючи коефіцієнти, а також скасовано норму площі житла у розмірі 75 кв.м для домогосподарств, що складаються з однієї або двох непрацездатних осіб.

 Передбачено, що опалювальний сезон для надання пільг особам, які використовують газ або електроенергію для індивідуального опалення, становить з 16 жовтня по 15 квітня включно ( як і для призначення субсидій),

 Крім того, встановлено соціальну норму для оплати послуги з управління будинком. Пільги та субсидії надаються на оплату управління будинком виходячи із визначеного внеску, але не більше величини, яка розраховується за встановленою формулою. У зв’язку з цим визнано такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 28.12.2016№ 1022.

 

 Зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 №534

У зв’язку з тим, що розрахунок невикористаних сум субсидій здійснюватиметься двічі на рік – після закінчення опльованого та неопалювального сезонів, внесено відповідні зміни до порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 №1022.

 Також передбачено проводити розрахунок сум невикористаних субсидій на оплату природного газу та електроенергії, які використовуються для побутових потреб, а не тільки для опалення.