Завершено реалізацію мікропроекту Придбання світлового обладнання для Народного дому

З авершено реалізацію мікро-проекту Придбання світло-вого обладнання для Народно-го дому. Також за кошти, залуче-ні з платних концертів та за поже-ртви містян, придбано та встанов-лено частину вбрання сцени.

Керівник НД м. Бібрки Люся Сурмач