Програма Соціально економічного розвитку Бібрської ОТГ на 2019 рік


До уваги мешканців Бібрської ОТГ!


Бібрська міська рада пропонує для громадського обговорення проект Програми соціально-економічного розвитку Бібрської ОТГ на 2019 рік.
Пропозиції просимо надсилати до 10 год 19 березня 2019 року на електронну адресу міської ради bibrka.rada@gmail.com.
Обговорення проекту Програми відбудеться о 16 год 19 березня 2019 року в приміщенні Бібрської міської ради (2-й поверх, конференц-зал).
 

Програма

соціально – економічного розвитку Бібрської об’єднаної територіально громади на 2019 рік

 

Паспорт
соціально – економічного розвитку Бібрської об’єднаної територіально громади на 2019 рік

 

1

Ініціатор розроблення Програми

 

Бібрська об’єднана територіальна громада

2

Дата, номер документа
про затвердження програми

Рішення ___ сесії ___ скликання №_____від ___________20__року

Бібрської об’єднаної територіальної громади

3

Розробник та відповідальний виконавець Програми

Виконавчий комітет Бібрської міської ради

4

Співрозробники Програми

 

5

Відповідальний виконавиць (замовник)

Бібрська об’єднана територіальна громада

6

Учасники програми

Бібрська об’єднана територіальна громада

7

Термін реалізації Програми

2019 рік

8

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

 

9

Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації
програми, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

Програма соціально – економічного розвитку Бібрської об’єднаної територіально громади.

Розділ 1

Вступ

Соціально-економічний розвиток території являє собою об’єктивний процес, що відбувається під впливом історичних, географічних, ресурсних, демографічних та інших факторів. Разом з тим, на розвиток території чинять вплив управлінські заходи – з боку як регіональних, так і державних органів влади.

Управління розвитком території включає в себе такі компоненти: створення економічних, культурних і політичних умов, необхідних для здійснення структурної й інституціональної трансформації суспільства; дії, спрямовані на поліпшення життєвого рівня населення шляхом впровадження досягнень  науково-технічного прогресу; координація процесів прийняття рішень щодо трансформації економіки регіонів.

23 грудня 2018р. відбулися перші вибори в новоствореній Бібрській об’єднаній територіальній громаді (відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 12 жовтня 2018 року № 156), котра  з початком 2019 року розпочала своє повноцінне функціонування.

У Програмі визначено цілі, завдання та заходи соціально-економічного розвитку на 2019 рік, узагальнено основні завдання. У додатках до Програми наведено перелік заходів,  що реалізовуватимуться в 2019 році.

Виконання Програми повинно забезпечити активізацію економічної діяльності, сприяти підвищенню рівня життя населення завдяки розв’язанню існуючих проблем, використанню внутрішніх та зовнішніх можливостей району та його територій, належної взаємодії органів всіх гілок влади.

Заходи, які є інструментами реалізації Програми соціально-економічного розвитку громади на 2019 рік, будуть реалізовуватися за кошти бюджету Бібрської ОТГ, державного, обласного, районного бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Для оцінки повноти та якості реалізації програмних завдань і заходів міська рада здійснюватиме постійний моніторинг виконання Програми. У процесі виконання Програма може уточнюватися. При необхідності, протягом року, за результатами оцінювання стану реалізації завдань і заходів, можливі внесення змін та доповнень. Звітування про виконання Програми соціально-економічного розвитку здійснюватиметься за підсумками року.

У плані на 2019 рік застосовуються наступні базові принципи:

 • Розумного зростання – зростання економіки, яке ґрунтується на знаннях та інноваціях;
 • Збалансованого зростання – сприяння найефективнішому використанню ресурсів, розвитку екологічної та конкурентоспроможної економіки;
 • Всеохопного зростання – стимулювання економіки з високим рівнем зайнятості заради соціальної та територіальної згуртованості.

Програма соціально – економічного розвитку Бібрської ОТГ на 2019 рік розроблений на підставі законів України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про стимулювання розвитку регіонів», на  виконання постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385 та базується на Державній стратегії регіонального розвитку до 2020 року,

 

ЦІЛІ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ

 

ЦІЛЬ 1

Підвищення  рівня конкурентоспро-можності  регіонів

 

ЦІЛЬ 2

Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток

 

ЦІЛЬ 3

Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку

1. Підвищення ролі та функціональних можливостей міст у подальшому розвитку регіонів

 2. Створення умов для поширення позитивних процесів розвитку міст на інші території, розвиток сільської місцевості

 3. Підвищення ефективності використання внутрішніх факторів розвитку регіонів

 

1. Виконання завдань і здійснення заходів, спрямованих на вирішення актуальних проблемних питань Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та  м. Севастополя

 2. Запобігання збільшенню диспропорцій, що гальмують розвиток регіонів

 3. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання

4. Розвиток міжрегіонального співробітництва

 

1. Децентралізація влади, реформування місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою

 2. Удосконалення системи стратегічного планування регіонального розвитку на загальнодержавному та регіональному рівні

 3. Підвищення якості державного управління регіональним розвитком 

 4. Посилення міжгалузевої координації в процесі формування та реалізації державної регіональної політики

 5. Інституційне забезпечення  регіонального розвитку

 та Стратегії розвитку Львівської області на період до 2020 року.

 

СТРАТЕГІЯ ЛЬВІВЩИНИ – 2020: ДЕРЕВО ЦІЛЕЙ

 

1.КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА ЕКОНОМІКА

1.1. Інвестиції та бізнес

1.2. Високотехнологічна промисловість

1.3. Наука та інновації

 

2.ЯКІСТЬ ЖИТТЯ

2.1. Безпека

2.2. Комфортне середовище

2.3. Розвиток особистості

2.4. Чисте довкілля

2.5. Децентралізація та місцеве самоврядування

3.ВІДКРИТІ КОРДОНИ

3.1. Міжнародне співробітництво

3.2. Транскордонна співпраця

3.3. Прикордонна інфраструктура

3.4. Чисте довкілля

4.РОЗВИНУТЕ СЕЛО

4.1. Економіка

4.2. Соціальні стандарти

 

5.ТУРИСТИЧНА ПРИВАБЛИВІСТЬ

5.1. Туристична інфраструктура

5.2. Збереження архітектурної спадщини та розвиток мистецтва

5.3. Туристичні продукти

 

 

 

Соціально-економічна ситуація  в розрізі старостинських округів.

Стрілківський старостинський округ включає  в себе 6 населених пунктів , а саме: села Стрілки, Вілявче, Волове, Малі Ланки, Мостище, Стоки. Розташовується на території  3712,00 га в межах адміністративно - територіальної  одиниці.

Сільськогосподарських угідь - 2571,86 га  (в т.ч. ріллі-1776,8 га, багаторічні насадження-83,30га,сіножаті-151,88га,пасовища-535,17га).

Для ведення товарного с/г виробництва-970,93га. З них - 834,43га. передано у власність громадянам : ОЖБ - 911 чоловік-196,86га.,  ОСГ- 843 чоловік-354,75га.

На території проживає  1982 чоловік (з них дошкільного віку -116 чол., шкільного віку -169чол  , працездатного віку-1106 чол., пенсіонерів-591чол.).

Населення в основному зайняте  на будівельних роботах у м. Львові, Києві, Москві,а також тимчасові заробітки в Польщі Чехії, багато людей працює в «Едем Резорт спа» .

На території округу розташовані такі об’єкти соціально інфраструктури: Народні доми в селах Стрілки, Стоки, Малі Ланки. Школи в селах Стрілки,
Стоки, Волове. ФАПи в селах Стрілки, Стоки, Волове. Дільниця ветеринарної медицини, ФГ «Стрілківське». Об’єкти (заклади) роздрібної торгівлі в
с. Стрілки, с. Стоки, с. Малі Ланки.

Підприємства ТзОВ «Комар», ПП «Бодник Б.О», ПП «Блавацький В.М.»

ПП «Карашкевич І.Ю.», ПП «Грось Г.Я.», ПП «Кричковський О.Й.», ПП «Залипський М.Г.», ПП «Охримович З.І.», ПП «Гирило М.М.», ПП «Холявка К.С.», ПП «Холявка К.С.»,ПП «Падучак А.М.», ПП «Шира Г.М.», ТзОВ «Узлісся».

Найгостріші проблемні, котрі потрібно вирішити у 2019 році:

- Ремонт доріг в селах Вілявче, Стоки, Волове;

- Вуличне освітлення в селі Волове;

- Капітальний ремонт даху приміщення в селі Волове по вул. Шевченка, 40 (будівля школи та ФАПу).

Свірзький старостинський округ включає  7 населених пунктів , а саме: села Свірж, Задубина, Підвисоке, Глібовичі, Грабник, Мивсева, Копань.

Розташовується на території  5238 га.  На території проживає   1454 чол.   населення станом на 01 січня 2019 року  (з них дошкільного віку  48 дітей , шкільного віку 165 дітей). Населення в основному зайняте в СТзОВ «АгроСвірж», Амбулаторії, Фапі, ТзОВ «Деджіг Україна», школах, дитячому оздоровчому таборі «Дружба», об’єктах (закладах) роздрібної торгівлі, ведуть особисте селянське господарство, доїжджають на роботи до районного та обласного центру.

На території округу розташовані такі об’єкти соціально інфраструктури: Народний дім в селі Свірж та Глібовичі, школа в селі Свірж І-ІІ ст.. та  Глібовичі  І-ІІІ ст.,  Амбулаторія сімейної  медицини  в  селі Свірж,  ФАП в селі Глібовичі, об’єкти (заклади) роздрібної торгівлі в селі Свірж та Глібовичі, підприємства в селі Свірж  та  Глібовичі , ДБТ «Свірзький замок», ФОПИ тощо.

Найгостріші проблемні питання які треба вирішити у 2019 році:

-  Завершити роботи по виготовленні Генерального  плану  с.Свірж та  с.Копань;

- Завершити проведення вуличного освітлення  с. Свірж по вул. Рів; 
вул. Шуварівка, вул. Кутик  та с. Глібовичі вул. Каміння;

- Ремонт Народного дому в с. Свірж;

- Вивезення твердих побутових відходів;

- Ремонт приміщення  ДНЗ.

Романівський старостинський округ включає чотири населених пункти, а саме: села Романів, Підгородище,  Під’ярків та Селиська.
Розташовується на території  7228 га, з них: 3750 га – землі лісового фонду; 656,25 га – землі ОСГ; 441 га – рілля; 651 га – сінокоси; 459 га – пасовища.

         На території проживає 1779 чол. (Працездатного віку – 991чол., шкільного – 161чол., пенсіонери – 539 чол.).

Населення в основному зайняте роботами – в ФГ «Під’ярків», в обласному центрі та  в особистих господарствах.

На території округу розташовані такі інфраструктурні об’єкти:

- с. Романів – Народний дім, бібліотека, НВК І-ІІІ ст., 3 об’єкти (заклади) роздрібної торгівлі ( 2 - «Вікторія», 1 - ФОП Попська Д.М.), Кафе-бар (Житницький В.В.), лікарська амбулаторія, ФГ «Романів», ФГ «ДарАгро», ФОП Заремба І.М., ФОП Чікало М.С., ФОП Трубач Л.К., ФОП Нагірний О.П., ФОП Віщук І.М., ФОП Мисяк З.Я., ФОП Гудз Б.З., ТзОВ «Обнова»;   

- с. Підгородище – Народний дім, бібліотека, школа І ст., відділення зв’язку, ФАП, магазини (КП «Ольвія», ФОП Олійник В.Б.),    СОК «Агрофрут», ФОП Вуглевич Г.С., ФОП Війтович Г.І., ФОП Курнявка В.М;

- с. Під’ярків – Народний дім, бібліотека, дитяча дошкільна група на базі Під’ярківської ЗОШ І-ІІ ст. (тимчасово призупинено діяльність школи), ФАП, ФГ «Під’ярків», ТзОВ «Добросвіт», ФОП Матвіїшин М.Г.;

- с. Селиська – Народний дім, ФАП, магазин.

Найгостріші проблемні питання, які треба вирішити у 2019 році:

- ремонт доріг та вулиць на території населених пунктів старостинського округу;

- капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу в
с. Романів (в центрі села);

- капітальний ремонт  шкільних будівель в с. Під’ярків;

- капітальний ремонт Народного дому в с. Підгородище;

- капітальний ремонт будівлі школи в с. Селиська.

Великоглібовицький  старостинський  округ  включає  три  населених пункти, а саме: села Великі Глібовичі, Волощина та Підмонастир.

      Розташовується на території 5102 га .

      На території проживає - 2803  населення  (них дошкільного віку – 172, шкільного віку  - 273, працездатного віку - 1275,  пенсіонерів – 1083).

      Населення в основному зайняте сільським  господарством,  підприємницькою діяльністю, робітники, службовці.

      На території округу розташовані такі інфраструктурні об’єкти: Народні доми в селах Великі Глібовичі, Волощина та Підмонастир. Школи -   Великоглібовицький заклад загальної середньої освіти I-III ступенів імені Ю. Головінського, Великоглібовицька філія I ступеня, Підмонастирська філія I ступеня. ФАПи в селах Великі Глібовичі, Підмонастир.

       Найгостріші  проблемні питання , які треба вирішити у 2019 році:

       - Капітальний ремонт доріг на території  Великоглібовицького старостинського  округу;

        - Ремонт Народних домів в селі Великі Глібовичі, Волощина, Підмонастир;

       - Реконструкція каналізації дитячого навчального закладу «Пізнайко», відкриття на повний робочий день з двома групами, закупівля обладнання.

        - Реконструкція системи опалення в Великоглібовицькому ЗЗСО I-IIIст., перекриття даху і утеплення;

       - Парк у центрі села Великі Глібовичі;

       - Футбольний майданчик із штучним покриттям;

       - Закінчення  реконструкції  вуличного освітлення по вул. Лесі Українки і вул. Бібрській в селі Великі Глібовичі.

Основні завдання Бібрської об’єднаної територіальної громади на 2019 р..

Одним із найважливіших заходів до реалізації у поточному році є розробка Стратегічного плану розвитку Бібрської ОТГ до 2025р. Цей підхід передбачає формування середньострокового планувального документу соціально-економічного розвитку території. Генеральна мета Стратегічного плану – підвищення рівня добробуту, покращання середовища життя та праці, створення умов для всебічного розвитку мешканців громади. Ця мета досягається через систему цілей та завдань Стратегічного плану, що у свою чергу ґрунтується на вибраних пріоритетах розвитку громади. Це дозволить керівництву громади систематизувати свою роботу та відмовитися від роботи за принципом «латання дірок».

1.Промисловість. Основні цілі: формування сприятливого інвестиційного клімату та позитивного іміджу громади, її популяризації серед вітчизняних та іноземних інвесторів; залучення додаткових фінансових ресурсів з різних джерел для реалізації проектів у виробничій та соціальних сферах; стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць; підвищення ефективності використання експортного потенціалу громади; забезпечення позитивного зовнішньоторговельного балансу району; збільшення інвестиційних надходжень в економіку, соціальну сферу району та реалізація інвестиційних проектів, через залучення усіх можливих, в межах чинного законодавства, механізмів та інструментів сприяння процесу інвестування на засадах відкритості, прозорості; підвищення самодостатності територіальних громад району та якомога ефективнішому використанню наявних у них ресурсів.

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей: збільшення обсягу експорту товарів;  ефективне використання інвестиційного потенціалу та комплексного розвитку району; відновлення інфраструктури населених пунктів району, розвиток самоорганізації  громад сільських населених пунктів; розширення ринків збуту продукції місцевих виробників, передусім суттєве збільшення обсягів експорту товарів до країн - членів ЄС.

Основні завдання:

 • Супровід існуючих та залучення нових інвесторів для розвитку економіки району;
 • Збільшення обсягів виробництва та розвиток промисловості району;

- Моніторинг та аналіз виробництва та реалізації продукції промислових підприємств;

- Інформування промислових підприємств щодо державної підтримки реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;

- Сприяння у просуванні промислової продукції, виробленої на підприємствах громади, на внутрішній та зовнішні ринки шляхом участі підприємств у виставково-ярмаркових заходах, форумах;

- Постійне оновлення баз даних інвестиційних та інноваційних проектів, вільних земельних ділянок та об’єктів виробничого призначення, що можуть бути запропоновані потенційним інвесторам, презентаційних матеріалів щодо інвестиційного потенціалу;

2.Сільське господарство. Основні цілі: підвищення конкурентоспроможності сільського господарства  і сприяння розвитку сільських територій на сталій основі відповідно до стандартів ЄС і міжнародних стандартів, впровадження нових технологій вирощування сільськогосподарських культур із застосуванням сучасної техніки, стабілізація чисельності поголів’я худоби та обсягів виробництва продукції тваринництва за рахунок зростання продуктивності тварин та птиці, підвищення продуктивності землеробства, збалансований розвиток тваринництва; удосконалення та розвиток аграрного ринку, розвиток виробничої та транспортної інфраструктури у сільській місцевості.

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей: недопущення зменшення обсягу виробництва валової продукції сільського господарства, підвищення рівня заробітної плати працівників сільського господарства, створення нових робочих місць на сільських територіях, збільшення обсягу виробництва валової продукції рослинництва, збільшення  обсягу валового виробництва продукції тваринництва.

Основні завдання:

 •   Стимулювати збільшення посівних площ в агроформуваннях громади.

-  Стимулювати збільшення реалізації м’яса за рахунок збільшення в сільськогосподарських підприємствах та в господарствах населення .

 •   Стимулювати збільшення виробництва молока.

3.Розвиток інфраструктури:

 • Участь в програмі  державного фонду регіонального розвитку;
 • Участь в програмі проведення обласного конкурсу проектів місцевого розвитку у Львівській області на 2016 – 2020 роки;
 • Участь в програмі капітального будівництва об`єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету на 2019 рік;
 • Участь в інших всеукраїнських та обласних програмах, метою яких є ремонт, будівництво чи реконструкція  інфраструктурних об’єктів на території району.

4.Соціальна сфера:

4.1.Культура. Установи та сільські заклади культури проводили роботу щодо створення умов для збереження в громаді самобутньої народної культури, звичаїв, традицій, обрядів; розвитку та збереження існуючої мережі закладів культури  та музейної справи; забезпечення належного функціонування сільських закладів культури, надання культурних послуг мешканцям сіл; здійснення заходів щодо  охорони та збереження пам’яток історико-культурної спадщини.

Основні завдання:

 • Збереження, оптимізація та розвиток базової мережі закладів культури громади;
 • Розвиток аматорського та професійного мистецтва, бібліотечної та музейної справи,      створення належних умов для творчої діяльності мистецьких колективів та позашкільних мистецьких закладів;
 • Підвищення якості культурно-мистецьких послуг, які надаються мешканцям громади;
 • Покращення матеріально-технічного стану установ та закладів культури;
 • Розроблення та впровадження заходів з енергозбереження в установах культури, школах естетичного виховання та бібліотеках;
 • Покращення технічного стану закладів культури, зокрема: проведення реконструкцій, капітальних ремонтів та ремонтно-реставраційних робіт приміщень, дахів, фасадів, огорож та систем опалення, заміна вікон на енергоощадні.

4.2.Охорона здоров’я. Основна ціль на 2019 рік - сприяння доступу до якісних медичних послуг та формування здорового населення.

Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації заходів: загальне зниження рівня захворюваності та смертності населення району, раннє виявлення захворювань.

     Завдання:

 • Покращення якості надання медичних послуг;
 • Залучати спонсорів для проведення ремонтних робіт в закладах охорони здоров’я громади.
 • Формування оптимальної мережі первинного рівня надання медичної допомоги (амбулаторій сімейної медицини) у сільській місцевості шляхом реорганізації і перепрофілювання діючих закладів охорони здоров’я, забезпечення матеріально-технічного оснащення і кадрового забезпечення;

- Удосконалення кадрової політики шляхом удосконалення системи підготовки та перепідготовки працівників сфери охорони здоров’я та запровадження механізмів підвищення оплати праці працівників цієї сфери з урахуванням єдиної тарифної сітки, обсягу, якості, складності та ефективності медичних послуг і соціального захисту.

4.3.Освіта. Основні цілі на 2019 рік: доступ кожної дитини до якісної шкільної освіти, поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти; реконструкція, капітальний ремонт об’єктів освіти;  збереження мережі дошкільних навчальних закладів у відповідності до потреб населення громади; забезпечення вільного доступу громадян до високоякісної дошкільної освіти шляхом збільшення контингенту дошкільнят у закладах;  забезпечення громадянам вільного доступу до високоякісної повної загальної середньої освіти;  вважати пріоритетним впровадження інноваційних технологій у навчальній діяльності з використанням Інтернет-простору; підготовка учнів випускних класів до зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень; посилення патріотичного виховання, збагачення духовного потенціалу учнівської молоді, відродження кращих надбань українського народу, його культурних і національних традицій.

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей: показник охоплення дошкільною освітою дітей 5 років - 100%; показник охоплення початковою освітою дітей 6-9 років – не менше 99,5%; показник охоплення дітей повною загальною середньою освітою – 100%; показник охоплення дітей позашкільною освітою – не менше 30%;  охоплення зовнішнім незалежним оцінюванням до 100% випускників 11-х класів.

Основні завдання:

- забезпечення доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості;

- удосконалення заходів з енергозбереження;

- забезпечення належної підготовки закладів освіти до нового навчального року та роботи у осінньо-зимовий період;

- покращення матеріально-технічного забезпечення дошкільних закладів, проведення поточних та капітальних ремонтів, забезпечення належним навчально-методичним матеріалом, обладнанням, іграшками, дитячою літературою, іншими засобами навчання і виховання;

- забезпечити роботу цілісної системи роботи з обдарованими школярами;

- продовжувати оновлювати зміст, форми і методи навчання з впровадження у навчально-виховний процес сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;

- формувати патріотичні почуття школярів у дусі мирного співіснування: у любові і повазі до ближнього, щирості, привітності, вмінні допомагати тим, хто потребує допомоги; дотриманні прийнятих у суспільстві моральних норм, протидії злу без виявлення агресивності;

- посилення уваги до покращення організації якості харчування, медичного обслуговування дітей;

4.4. Робота з дітьми сиротами:

 • сімейна політика;
 • реалізація програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа;
 • пропагування усвідомленого батьківства серед молоді.

Головною метою розвитку сфери у 2019 році є вирішення матеріально-побутових, медичних проблем соціально незахищених верств населення району, створення умов для реабілітації та інтеграції в суспільство громадян з обмеженими фізичними  можливостями, підвищення якості системи соціальних послуг, надання  різних видів допомоги і житлових субсидій малозабезпеченим сім’ям району:

 • Забезпечення своєчасного призначення та виплати всіх видів соціальної допомоги;
 • Формування єдиного банку даних отримувачів пільг за соціальною ознакою;
 • Проведення моніторингу за рівнем оплати праці на економічно-активних підприємствах, малих підприємствах та у інших сферах економічної діяльності;
 • Розширення сфери застосування праці економічно-активного населення за рахунок створення робочих місць;
 • Забезпечення належної організації роботи державних соціальних інспекторів та посилення контролю за їх діяльністю щодо перевірок достовірності інформації, яка необхідна для вирішення питання надання всіх видів соціальних допомоги;
 • Забезпечення щомісячної інвентаризації баз даних Єдиного державного реєстру осіб, які мають право на пільги;
 • Здійснення заходів по соціальному захисту учасників АТО, надання пільг, забезпечення путівками на санаторно-курортне лікування,
 • Забезпечення умов для дітей – інвалідів щодо реалізації їхніх потенційних можливостей у всіх сферах суспільного життя;
 • Забезпечення  систематичної інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення з питань діяльності органів соціального захисту населення та нововведень в законодавстві.

5. Житлово – комунальне господарство та архітектура.  Реалізація державної політики у галузі будівництва (реконструкції) об'єктів соціальної сфери; створення умов для розвитку житлового будівництва шляхом залучення коштів громадян у житлове будівництво, як потенційних інвесторів;  застосування різних типів забудов, зменшення вартості будівництва за рахунок вдосконалення архітектурно-планувальних рішень;   впровадження енергозберігаючих технологій; реалізація першої черги програми створення містобудівного кадастру; оновлення та розроблення містобудівної документації.

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:  забезпечення населених пунктів громади містобудівною документацією; розробка схеми планування громади;  створення служби містобудівного кадастру; створення динамічної бази даних про існуючу забудову з конкретизацією прив'язки об'єктів до певної території чи земельної ділянки.

Основні завдання:

5.1. Житлово – комунальне господарство:

      - Покращення якості надання послуг;

      - Збільшення абонентської бази.

5.2.Архітектура:

 • Продовження робіт з оновлення містобудівної документації.

6. Фізична культура та спорт. Основні цілі : забезпечення виконання у повному обсязі календарного плану проведення спортивно-масових заходів та участь у  чемпіонатах області, України з видів спорту; підтримка сільських фізкультурно-спортивних клубів; забезпечення розвитку фізкультурно-оздоровчих, рекреаційних і реабілітаційних послуг у сфері фізичної культури; залучення різних груп населення до регулярних і повноцінних занять фізичною культурою та спортом за місцем проживання, роботи та у місцях масового відпочинку.

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей: забезпечення належного функціонування дитячо-юнацької спортивної школи "Лідер"; покращення матеріально-технічної бази дитячих спортивних секцій та спортивних споруд за рахунок усіх джерел фінансування; подальший розвиток і підтримка команд з ігрових видів спорту; збільшення кількості осіб, залучених до різних видів фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, а також осіб, що регулярно займаються спортивно – оздоровчою роботою.

Основні завдання:

- Проведення комплексних заходів, чемпіонатів, кубків району та турнірів з різних видів спорту;

- Забезпечення участі кращих спортсменів громади у чемпіонатах  області і України ;

- Збереження та зміцнення наявної матеріально-спортивної бази.

 

Розділ 2

Заходи з реалізації Програми у 2019 році

 

Назва

Населений пункт

Бюджет, тис.грн.

  Заг. сума

     ОТГ

Районний/

Обласний/

Державний бюджет

Спонсор

1

Придбання медичного обладнання для амбулаторії ЗПСМ в м. Бібрка Перемишлянського району Львівської області

м. Бібрка

75,257

22,577

37,628

15,051

2

Капітальний ремонт частини вулиці Вітовського  (біля Каплички Пресвятої Богородиці) м. Бібрка Перемишлянського району Львівської області

м. Бібрка

499,553

199,642

200,000

99,910

3

Придбання обладнання та інвентаря (музичних інструментів) для Бібрської музичної школи  м. Бібрка вул. Тарнавського, 3 Львівської області

м. Бібрка

64,490

19,347

32,245

12,898

4

Капітальний ремонт (із заміною вікон) будівлі кінотеатру в м. Бібрка по вул. Стрілецька, 1  (пам. архітектури місцевого значення охоронний №2359М)

м. Бібрка

299,000

89,700

149,500

59,800

5

Капітальний ремонт тротуарів по вул. Шевченка(з початку вулиці по непарних номерах до буд. № 19) у м. Бібрка Перемишлянського району Львівської області

м. Бібрка

299,765

     89,929

149,8825

59,953

6

Будівництво каналізації по вул. Винниченка, Котляревського в м. Бібрка Перемишлянського району Львівської області

м. Бібрка

499,735

199,788

200,000

99,947

7

Капітальний ремонт даху та заміна дверей амбулаторії ЗПСМ по вул. Галицькій, 144 у  м. Бібрка Перемишлянського району Львівської області

м. Бібрка

471,302

177,041

200,000

94,2604

8

Капітальний ремонт системи опалення з впровадженням електричних енергоощадних технологій в Будинку дитячої та юнацької  творчості м. Бібрка Перемишлянського району Львівської області

м. Бібрка

102,353

30,705

       51,176

20,4706

9

Капітальний ремонт тротуарів по вул. Л. Курбаса (вздовж майданчинка з штучним покриттям) у м. Бібрка Перемишлянського району Львівської області

м. Бібрка

299,765

89,929

149,882

59,953

10

Капітальний ремонт системи безпеки (зі встановленням системи відеонагляду) в ОЗНЗ І_ІІІ ст. ім. Уляни Кравченко у м. Бібрка Перемишлянського району Львівської області

м. Бібрка

134,400

40,320

67,200

26,888

11

Капітальний ремонт прибудинкової території (облаштування громадського простору "Дружимо будинками") по вул. Уляни Кравченко між будинками №19 і №21 в м. Бібрка Перемишлянського району Львівської області

м. Бібрка

126,600

37,993

63,323

25,329

12

Капітальний ремонт глядацьких трибун та території міського стадіону у м. Бібрка Перемишлянського району Львівської області

м. Бібрка

299,900

89,991

149,985

59,994

13

Капітальний ремонт коридорів та сходових кліток в ДНЗ «Сонечко» м.Бібрка Перемишлянського району Львівської області

м. Бібрка

350,900

105,2904

175,484

70,1936

14

Капітальний ремонт фасаду (з впровадженням енергоощадних технологій) Народного дому м. Бібрка, Перемишлянського району Львівської області

м. Бібрка

470,300

200,000

176,240

94,060

15

Капітальний ремонт даху музичної школи корпус  № 1 в м. Бібрка вул. Тарнавського, 3 Перемишлянського р-ну Львівської області

м. Бібрка

368,944

110,683

184,472

73,788

16

«Реконструкція господарсько-питного-протипожежного трубопроводу по вул. Бічна Львівська, Львівська, 22 Січня, Леся Курбаса та У.Кравченко  у м. Бібрка Перемишлянського району Львівської області»

м. Бібрка

1 499,904

304,495

1 195,409

0,000

17

Будівництво каналізаційних мереж по вул. І. Франка у м. Бібрка Перемишлянського району Львівської області. Коригування

м. Бібрка

1 484,870

0,000

1 484,870

0,000

18

Будівництво каналізаційних мереж по вул. Шевченка в м. Бібрка Перемишлянського району Львівської області. Коригування

м. Бібрка

1 475,660

0,000

1 475,660

0,000

19

Придбання спецтехніки для комунальних потреб Бібрської міської ради Перемишлянського району Львівської області. (Самоскид, Екскаватор)

м. Бібрка

2 113,600

0,000

2 113,600

0,000

20

«Реконструкція вуличного освітлення с. Любешка Перемишлянського району Львівської області»

с. Любешка

1 082,642

169,223

913,419

0,000

21

Капітальний ремонт приміщень Народного дому с.Любешка Перемишлянського району Львівської області

с. Любешка

409,800

122,940

204,900

81,960

22

Капітальний ремонт даху будівлі школи  с. Любешка Перемишлянського району Львівської області

с. Любешка

455,245

164,196

200,000

91,049

23

Реконструкція каналізаційної мережі адмінбудинку по вул. Шкільній, с.Великі Глібовичі Перемилянського району Львівської області (коригування)

с. Великі Глібовичі

1 078,103

0,000

1 078,103

0,000

24

Придбання інтерактивного мультимедійного комплексу (інтерактивна дошка,мультимедійний проектор з короткофокусним об’єктивом, ноутбук вчителя, монтажний комплект , який складається з кріплення для проектора та комплекту кабелів для підключення та інсталяції інтерактивного  комплексу ) у Великоглібовицькому ЗЗСО І-ІІІ ст.  ім. Ю. Головінського

с. Великі Глібовичі

45,000

13,500

22,500

9,000

25

Капітальний ремонт частини приміщень (з заміною системи опалення) Народного дому в с. Великі Глібовичі, Перемишлянського району, Львівської області

с. Великі Глібовичі

498,089

198,4712

200,000

99,617

26

Реконструкція вуличного освітлення в селі Підгородище Перемишлянського району Львівської області

с.Підгородище

499,972

149,991

249,986

99,994

27

Капітальний ремонт підлоги із заміною дверей в Народному домі в селі Підгородище Перемишлянського району Львівської області

с.Підгородище

289,493

86,8479

144,7465

57,8986

28

Реконструкція Народного дому в с. Романів Перемишлянського району Львівської області (Ремонт фасаду і приміщення гардеробу)

с. Романів

299,894

89,968

149,947

59,978

29

Реконструкція вуличного освітлення в селі  Під’ярків Перемишлянського району Львівської області

с. Під’ярків

433,067

146,453

200,000

86,6134

30

Капітальний ремонт фельдшерсько – акушерського пункту по вул. Гайовій, 1 в с. Під'ярків Перемишлянського району Львівської області.  Заміна дахового покриття і ремонт фасаду

с. Під’ярків

286,224

85,8672

143,112

57,2448

31

Капітальний ремонт покрівлі Народного дому  с. Малі Ланки Перемишлянського району  Львівської області

с. Малі Ланки

468,185

174,548

200,000

93,637

32

Капітальний ремонт частини приміщення 9-ї групи ДНЗ "Сонечко" в селі Свірж Перемишлянського району Львівської області

с. Свірж

499,242

199,393

200,000

99,848

33

Реконструкція вуличного освітлення в с. Селиська Перемишлянського району Львівської області

с. Селиська

298,339

89,501

149,169

59,667

34

Капітальний ремонт покрівлі школи корпусу №1  с. Стоки Перемишлянського району Львівської області

с. Стоки

364,434

109,330

182,217

72,886

35

Капітальний ремонт частини приміщень (з заміною системи опалення) Народного дому в  с. Підмонастир Перемишлянського району  Львівської області

с. Підмонастир

496,736

197,388

200,000

99,347

36

Капітальний ремонт будівлі народного дому  (даху та частини внутрішніх приміщень) у  с. Волощина Перемишлянського району Львівської області

с.Волощина

489,228

191,3824

200,000

97,8456

37

Капітальний ремонт даху будівлі середньої школи  с. Шпильчина Перемишлянського району Львівської області

с. Шпильчина

294,318

88,295

147,159

58,863

38

Розробка Стратегічного плану розвитку Бібрської ОТГ до  2025  року

м. Бібрка

40,000

40,000

0,000

0,000

                                                                                                  Разом

19 264,309

4 124,725

13 041,815

2 097,944

 

Примітка! Заходи з реалізації Програми будуть коригуватися протягом року, оскільки:

 • Значна кількість вище перелічених проектів беруть участь у конкурсах на умовах співфінансування, результати яких будуть відомі у квітні 2019 року;
 • Станом на нинішній день невідома сума інфраструктурної субвенції для ОТГ, яка розраховується Міністерством регіонального розвитку.