Програма фінансової допомоги дітям м. Бібрка та с. Шпильчина для забезпечення медикаментами в умовах стаціонарного лікування у Бібрській районній лікарні на 2017 рік

Програма фінансової допомоги дітям м. Бібрка та с. Шпильчина для забезпечення медикаментами в умовах стаціонарного лікування у Бібрській районній лікарні на 2017 рік

У 2017 році на території Бібрської міської ради діє Програма фінансової допомоги дітям для забезпечення медикаментами в умовах стаціонарного лікування в Бібрській районній лікарні на 2017 рік, яка є результатом співпраці Бібрської міської ради з колективом Бібрської районної лікарні.

Метою програми є покращення здоров’я дітей міста Бібрки та села Шпильчини.

Надання одноразової фінансової допомоги дітям м. Бібрки та с. Шпильчини здійснюється на основі подання до Бібрської міської ради таких документів:

  • заяви про надання одноразової грошової допомоги для компенсації вартості придбаних ліків дітям, що перебувають на  стаціонарному лікуванні в  Бібрській районній лікарні;
  • подання Бібрської лікарні з указанням номера історії хвороби та прізвища пацієнта, дати поступлення на стаціонарне лікування (зокрема в умовах денного стаціонару), переліку необхідних медикаментів, виробів медичного призначення за підписом завідувача відділенням і головного лікаря.
  • копії паспорта заявника та ідентифікаційного номера;
  • копії свідоцтва про народження дитини, що перебуває на стаціонарному лікуванні у Бібрській районній лікарні;
  • копії рецептів, виданих Бібрською районною лікарнею;
  • фіскальних чеків аптечних закладів Львівщини.
  • розрахункового рахунка одного з батьків (опікуна) в банківській установі.

Кошти за придбані ліки перераховуються бухгалтерією Бібрської міської ради на банківський рахунок одного з батьків (опікуна).

Одноразова фінансова допомога Бібрської міської ради за цією Програмою становить до однієї тисячі гривень.

Секретар Бібрської міської ради Надія Федущак