Початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проєкті містобудівної документації до 30-03-2023

Повідомлення

про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проєкті містобудівної документації проєкту «Детальний план території по зміні цільового призначення земельної ділянки з індивідуального садівництва для будівництва житлового будинку, господарських будівель і споруд у с.Стоки Львівського району Львівської області».

Проєкт «Детальний план території по зміні цільового призначення земельної ділянки з індивідуального садівництва для будівництва житлового будинку, господарських будівель і споруд у с.Стоки Львівського району Львівської області» розроблений на замовлення Яворської Марії Миколаївни.

Підставою для розроблення вказаного проєкту є рішення Бібрської міської ради № 3776 від 28.10.2022 року “Про надання дозволу на виготовлення детального плану території земельної ділянки, що перебуває у власності Яворської Марії Миколаївни”.

 

Планування проєктованої території передбачає впорядкування земельної ділянки - площею 0,1100 га у с. Стоки для індивідуального садівництва з метою зміни цільового призначення - для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

Проєкт Детального плану розроблено з урахуванням схеми планування с. Стоки, Львівського району, Львівської області. 

Об’єм і склад проєкту відповідає будівельним нормам ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

До складу цього проєкту входять текстові (том 1. Пояснювальна записка) та графічні (том 2. Містобудівна частина) матеріали. Зміст Пояснювальної записки складається з вступної частини, розділів, документів та графічних матеріалів. До Графічної частини відносяться: Схема розташування території в планувальній структурі населеного пункту; Опорний план. Схема існуючих планувальних обмежень; Проектний план. Схема прогнозованих планувальних обмежень. Схема інженерних мереж та споруд. Схема організації руху транспорту та пішоходів; Схема інженерної підготовки території та вертикального планування; Схема функціонального зонування території; Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони); План червоних ліній; План сучасного використання земель; План земельних ділянок, сформованих за результатами ДПТ.

Проєкт Детального плану території рекомендований виконавчим комітетом Бібрської міської ради для оприлюднення та винесення на громадське обговорення (рішення № 29 від 27.02.2023 р.).

Ознайомитися з проєктом містобудівної документації «Детальний план території по зміні цільового призначення земельної ділянки з індивідуального садівництва для будівництва житлового будинку, господарських будівель і споруд у с.Стоки Львівського району Львівської області» можна в приміщенні Бібрської міської ради за адресою: м. Бібрка, вул. Тарнавського, 22, тел. 4-32-35; (понеділок – п’ятниця, з 9.00 до 18.00, перерва з 13.15 до 14.00).

Пропозиції до зазначеного вище проєкту подаються на ім’я міського голови у письмовій формі до 18 години 30 березня 2023 року за поштовою адресою: 81220, м. Бібрка, вул. Тарнавського, 22, Львівського району Львівської області.

Відповідно до статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555, пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

- повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

- юридичні особи, об’єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

- власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;

- представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

- народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Пропозиції, подані особами, не вказаними у зазначеному переліку, або подані після встановленого органом місцевого самоврядування строку, залишаються без розгляду.

Пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і мають бути обґрунтовані в межах відповідних законодавчих та нормативно-правових актів, будівельних норм, державних стандартів і правил.

Надані громадськістю пропозиції підлягають реєстрації органом місцевого самоврядування та розглядаються розробником і замовником проектів містобудівної документації у місячний строк.

За результатами розгляду пропозицій заявнику надається відповідь про їх врахування або обґрунтована відмова.

Відповідальним за організацію розгляду пропозицій громадськості до вказаного проєкту є начальник відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та інфраструктури виконавчого комітету Бібрської міської ради Оксана КРУШЕЛЬНИЦЬКА (81220, м. Бібрка, вул. Тарнавського, 22, тел. 4-32-35).

Бібрський міський голова Роман ГРИНУС