Початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості до 16-07-2021р.

Повідомлення

про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проєкті містобудівної документації «Детальний план території земельної ділянки, для будівництва та обслуговування будівлі телятника, яка перебуває у приватній власності гр. Залипського М.Г., на території колишнього господарського двору в с. Малі Ланки , Бібрської міської об’єднаної територіальної громади , Львівської обл.»

      Проєкт «Детальний план території земельної ділянки, для будівництва та обслуговування будівлі телятника, яка перебуває у приватній власності гр. Залипського М.Г., на території колишнього господарського двору в с. Малі Ланки , Бібрської міської об’єднаної територіальної громади , Львівської обл.» розроблений на замовлення Залипського Миколи Григоровича.

    Підставою для розроблення вказаного проєкту є рішення Стрілківської сільської ради № 122 від 03.06.2016 року “Про надання дозволу на розроблення проекту детального плану”.

          Планування проектованої території передбачає впорядкування однієї ділянки площею 1,8169 га для будівництва та обслуговування будівлі телятника.  

    Проєкт Детального плану розроблено з урахуванням діючої містобудівної документації: Генерального плану с.Малі Ланки та матеріалів плану червоних ліній.

     Об’єм і склад проєкту відповідає будівельним нормам ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

     До складу цього проєкту входять текстові (том 1. Пояснювальна записка) та графічні (том 2. Графічна частина) матеріали. Зміст Пояснювальної записки складається з вступної частини, тридцяти одного розділу, документів та графічних матеріалів. До Графічної частини відносяться: Схема розташування території в системі планування Перемишлянського району; План існуючого використання території;  Проєктний план; Схема інженерної підготовки території та вертикального планування суміщена з планом червоних ліній; Схема інженерних мереж.

   Проєкт Детального плану території рекомендований виконавчим комітетом Бібрської міської ради для оприлюднення та винесення на громадське обговорення (рішення №187 від 14.06.2021 р.).

   Ознайомитися з проєктом містобудівної документації «Детальний план території земельної ділянки, для будівництва та обслуговування будівлі телятника, яка перебуває у приватній власності гр. Залипського М.Г., на території колишнього господарського двору в с. Малі Ланки , Бібрської міської об’єднаної територіальної громади , Львівської обл.» можна в приміщенні Бібрської міської ради за адресою: м. Бібрка, вул. Тарнавського, 22,  тел. 4-32-35; 4-31-35 (понеділок – п’ятниця, з 9.00 до 18.00, перерва з 13.15 до 14.00).

     Пропозиції до зазначеного вище проєкту подаються на ім’я міського голови у письмовій формі до 18 години 16 липня 2021 року за поштовою адресою: 81220,  м. Бібрка, вул. Тарнавського, 22.

     Відповідно до статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проєктів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555, пропозиції до проєктів містобудівної документації мають право подавати:

     - повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

     - юридичні особи, об’єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

     - власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;

     - представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

     - народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

     Пропозиції, подані особами, не вказаними у зазначеному переліку, або подані після встановленого органом місцевого самоврядування строку, залишаються без розгляду.

     Пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і мають бути обґрунтовані в межах відповідних законодавчих та нормативно-правових актів, будівельних норм, державних стандартів і правил.

     Надані громадськістю пропозиції підлягають реєстрації органом місцевого самоврядування та розглядаються розробником і замовником проектів містобудівної документації у місячний строк.

     За результатами розгляду пропозицій заявнику надається відповідь про їх врахування або обґрунтована відмова.

    Відповідальним за організацію розгляду пропозицій громадськості до вказаного проєкту є начальник відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та інфраструктури виконавчого комітету Бібрської міської ради О.С.Крушельницька (81220, м. Бібрка, вул. Тарнавського, 22, тел. 4-32-35).