Початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості  до 16 липня 2021 року (Лопушна)

Повідомлення

про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проєкті містобудівної документації «Детальний план території для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд в с. Лопушна Львівського р-ну Львівської області».

    Проєкт «Детальний план території для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд в с. Лопушна Львівського р-ну Львівської області» розроблений на замовлення Пономарьова Володимира Юрійовича, Пташник Лесі Михайлівни, Курча Ігоря Миколайовича.

    Підставою для розроблення вказаного проєкту є рішення Бібрської міської ради № 771 від 02.04.2021 року «Про надання дозволу на виготовлення детального плану території земельних ділянок, що перебувають у власності Пономарьова Володимира Юрійовича, Пташник Лесі Михайлівни, Курча Ігоря Миколайовича».

          Планування проектованої території передбачає впорядкування ділянок площею  0,2500 га; 0,5000 га; 0,2877 га для ведення особистого селянського господарства, у с.Лопушна з метою зміни цільового призначення – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

    Проєкт Детального плану розроблено з урахуванням діючої містобудівної документації: Генерального плану міста та матеріалів плану червоних ліній.

     Об’єм і склад проєкту відповідає будівельним нормам ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

     До складу цього проєкту входять текстові (том 1. Пояснювальна записка) та графічні (том 2. Графічна частина) матеріали. Зміст Пояснювальної записки складається з вступної частини, дев’ятнадцяти розділів, документів та графічних матеріалів. До Графічної частини відносяться: Схема розташування території у планувальній структурі населеного пункту; План існуючого використання території. Схема існуючих планувальних обмежень;  Проектний план. Схема проектних планувальних обмежень. План чевоних ліній; Схема організації руху транспорту та пішоходів; Схема інженерної підготовки та вертикального планування території; Схема магістральних інженерних мереж, споруд та використання підземного простору; Поперечний профіль вулиці у садибній забудові. 

  Проєкт Детального плану території  рекомендований виконавчим комітетом Бібрської міської ради для оприлюднення та винесення на громадське обговорення (рішення №188 від 14.06.2021 р.).

     Ознайомитися з проєктом містобудівної документації «Детальний план території для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд в с. Лопушна Львівського р-ну Львівської області» можна в приміщенні Бібрської міської ради за адресою: м. Бібрка, вул. Тарнавського, 22,  тел. 4-32-35; 4-31-35 (понеділок – п’ятниця, з 9.00 до 18.00, перерва з 13.15 до 14.00).

     Пропозиції до зазначеного вище проєкту подаються на ім’я міського голови у письмовій формі до 18 години 16 липня 2021 року за поштовою адресою: 81220,  м. Бібрка, вул. Тарнавського, 22.

     Відповідно до статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555, пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

     - повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

     - юридичні особи, об’єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

     - власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;

     - представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

     - народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

     Пропозиції, подані особами, не вказаними у зазначеному переліку, або подані після встановленого органом місцевого самоврядування строку, залишаються без розгляду.

     Пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і мають бути обґрунтовані в межах відповідних законодавчих та нормативно-правових актів, будівельних норм, державних стандартів і правил.

     Надані громадськістю пропозиції підлягають реєстрації органом місцевого самоврядування та розглядаються розробником і замовником проектів містобудівної документації у місячний строк.

     За результатами розгляду пропозицій заявнику надається відповідь про їх врахування або обґрунтована відмова.

    Відповідальним за організацію розгляду пропозицій громадськості до вказаного проекту є начальник відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та інфраструктури виконавчого комітету Бібрської міської ради О.С.Крушельницька (81220, м. Бібрка, вул. Тарнавського, 22, тел. 4-32-35).