Переваги добровільного об'єднання територіальних громад

Кінцева мета децентралізації – це створення спроможних територіальних громад унаслідок передачі значних повноважень та ресурсів від державних органів органам місцевого самоврядування.

Відповідно до змін внесених до Бюджетного Кодексу для фінансового забезпечення повноважень об’єднані територіальні громади отримають такі фінансові ресурси:
· 60% податку на доходи фізичних осіб;
· акцизний податок з реалізації підакцизних товарів (акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що зараховується до бюджетів об’єднаних територіальних громад, міських бюджетів);

· податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності;

· податок на майно (нерухомість, земля, транспорт).

· єдиний податок;

· 25% екологічного податку.

Крім того, встановлені наступні збори та інші платежі до місцевих бюджетів об’єднаних територіальних громад:

· державне мито;

· збір за місця для паркування транспортних засобів;

· туристичний збір;

· плата за ліцензії та сертифікати на певні види господарської діяльності;

· надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном що перебуває в комунальній власності;

· рентні плати за користування надрами (в т.ч. для видобування корисних копалин та в цілях не пов’язаних з їх видобуванням), за спеціальне використання води та водних об’єктів, лісових ресурсів. Такі платежі зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням (місцем розташування) відповідних природних ресурсів, а щодо водних об’єктів – за місцем податкової реєстрації платника рентної плати;

· орендна плата за водні об’єкти, їх частини, що надаються в користування на умовах оренди;

· кошти від реалізації безхазяйного майна (у тому числі такого, від якого відмовився власник або отримувач), знахідок, спадкового майна (у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття), майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі;

· концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності;

· частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету, в порядку, визначеному відповідними місцевими радами;

· плата за надання адміністративних послуг, адміністративні штрафи та штрафні санкції;

· 75% коштів відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;

· 50% грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;

· 10% вартості питної води від суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію питної води через системи централізованого водопостачання з відхиленням від відповідних стандартів;

· власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок відповідного місцевого бюджету;

· цільові та добровільні внески підприємств, установ, організацій і громадян до місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища;

· надходження до цільових фондів, утворених місцевими радами;

· субвенції, що надаються з інших бюджетів за рахунок конкретно визначених надходжень спеціального фонду таких бюджетів;

· повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів індивідуальним сільським забудовникам;

· повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, а також пеня і відсотки за користування ними;

· надходження в рамках програм допомоги і грантів міжнародних фінансових організацій та Європейського Союзу;

· та ін.

За матеріалами сайту Перемишлянської РДА