Конкурс на зайняття посади директора КНП Бібрська міська лікарня

Додаток № 1

 до протоколу №7 засідання конкурсної комісії

з проведення конкурсу на зайняття посади

директора комунального закладу охорони здоров’я

 від 04.01.2021 р

 

Оголошується конкурс на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Бібрська міська лікарня» Бібрської міської ради

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року № 1094 зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів №316 від 25.04.2018 р. та №637 від 22.07.2020 р., рішення Бібрської міської ради від 24.12.2019 р № 1402 «Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства «Бібрська міська лікарня» Бібрської міської ради», рішення виконавчого комітету Бібрської міської ради від 17.12.2020 року №266«Про оновлення складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Бібрська міська лікарня» Бібрської міської ради

Найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство «Бібрська міська лікарня» Бібрської міської ради

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу:

81220, Львівська область, Перемишлянський район, м. Бібрка, вул. В.Стуса, 41

Основні напрями діяльності

Основною метою діяльності Закладу є: забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством.

Структура закладу:

Структура Закладу представлена в Статуті КНП «Бібрська міська лікарня» Бібрської міської ради (у додатку)

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу:

Будуть сформовані після підписання угоди з НСЗУ

Термін подання документів:

з 6 січня 2021 року до 21 січня 2021 року

Документи претендентів приймаються за адресою:

81220, м. Бібрка, вул. Тарнавського, 22, 1 поверх.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: 063-2589868, 096-8386694; e-mail: bibrka.rada@gmail.com

Перелік документів, що подаються претендентом особисто або надсилаються поштою конкурсній комісії для участі в конкурсі:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року № 1094 зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів № 316 від 25.04.2018 р. та № 637 від 22.07.2020 р., (далі – Порядок);

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію (у випадках, визначених законодавством);

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 Порядку;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України;

10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 Порядку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року № 1094 зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів №316 від 25.04.2018 р. та №637 від 22.07.2020 р;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно з додатком 4 Порядку;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Претендент може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та ін.)

Вимоги для конкурсної пропозиції

План розвитку підприємства на середньострокову перспективу (три - п’ять років), у якому передбачаються:

план розвитку підприємства протягом одного року;

заходи з виконання завдань підприємства і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності підприємства.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Кваліфікаційні вимоги до претендента

Повна вища освіта за напрямом підготовки «Медицина»

Вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я».

Стаж роботи на керівних посадах - 3 роки.

Умови оплати праці директора комунального некомерційного підприємства «Бібрська міська лікарня» Бібрської міської ради

- посадовий оклад директора комунального некомерційного підприємства «Бібрська міська лікарня» Бібрської міської ради із зазначенням істотних умов контракту визначається відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», від 29.12.2009 № 1418 «Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров'я», від 11.05.2011 № 524 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 17.10.2005 № 1209/11489 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення».

Дата проведення конкурсу:

- засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів та прийняття рішення щодо їх участі в конкурсі на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Бібрська міська лікарня» Бібрської міської ради відбудеться 22.01.2021 року;

- засідання конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам, – переможця конкурсу, відбудеться 25.01.2021 року.

Місце проведення конкурсу: м.Бібрка, вул. Тарнавського, 22

Протокол №7 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства "Бібрська міська лікарня" Бібрської міської ради від 04 січня 2021 року

СТАТУТ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БІБРСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» БІБРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (нова редакція)