Конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії

Додаток до розпорядження Бібрського міського голови від 01.07.2019 року № 228

 

ОГОЛОШЕННЯ

 

Бібрська міська рада (юридична адреса: 81220, Львівська область, Перемишлянський район, м. Бібрка, вул. Тарнавського, 22, контактні телефони: (03263) 4-31-35, e-mail: bibrka.rada@gmail.com) оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії виконавчого комітету Бібрської міської ради.

 

Вимоги до кандидатів:

 • Громадянство України.
 • Наявність вищої освіти відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.
 • Знання чинного законодавства, інших актів законодавства з питань звернення громадян, ведення діловодства, доступу до публічної інформації;
 • Стаж роботи за фахом на державній службі або в органах місцевого самоврядування не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років.
 • Вільне володіння державною мовою.
 • Володіння персональним комп’ютером в режимі користувача.

 

Кандидат повинен знати: 

 • Конституцію України; 
 • закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про державну службу", "Про засади запобігання та протидії корупції", „Про звернення громадян“, „Про доступ до публічної інформації“, «Про інформацію“,
 • Постанову Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 „Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади“,
 • інші підзаконні нормативно-правові акти;
 • інструкцію з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування;
 • правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • правила ділового етикету;
 • правила охорони праці та протипожежної безпеки;

Розміри та умови оплати праці встановлюються відповідно до Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 25.01.2018 № 24 «Про впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів, судів, органів та установ системи правосуддя у 2018 році»

Перелік питань для іспиту та інша інформація щодо проведення конкурсу надається секретарем конкурсної комісії.

Документи подаються за адресою: м. Бібрка, вул. Тарнавського,22 Бібрська міська рада (протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу).

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії міської ради такі документи:

 1. Заява про участь у конкурсі;
 2. Заповнена особова картка з відповідними додатками;
 3. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік;
 4. Копія паспорта громадянина України;
 5. Копія ідентифікаційного коду;
 6. Копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 7. Копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 8. Дві фотокартки розміром 4 х 6 см

 

Секретар конкурсної комісії повідомляє кандидатів про місце і час проведення іспиту.

 

Секретар конкурсної комісії С.З. Охримович