Конкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу містобудування, архітектури, земельних відносин  та інфраструктури

Додаток 1 до розпорядження міського

голови від 29.03.2021 року № 155

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

Бібрська міська рада (юридична адреса: 81220, Львівська область, Перемишлянський район, м. Бібрка, вул. Тарнавського, 22, контактні телефони: (03263) 4-32-35) e-mail: bibrka.rada@gmail.com) оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу містобудування, архітектури, земельних відносин  та інфраструктури  виконавчого комітету виконавчого комітету  Бібрської  міської ради.

Вимоги до кандидатів:

  • Громадянство  України.
  • Наявність вищої архітектурної освіти відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.
  • Знання  чинного законодавства: Конституції України; закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про державну службу", "Про запобігання корупції", «Про архітектурну діяльність» та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та  інших актів законодавства з питань містобудування, архітектури та  земельних відносин.
  • Вільне володіння державною мовою.
  • Стаж роботи за фахом на державній службі  або в органах місцевого самоврядування на керівних посадах  не  менше 3 років або стаж організаційної та професійної роботи з кваліфікаційним сертифікатом архітектора за фахом у сфері містобудування та архітектури не менше 5 років.
  • Володіння  персональним комп’ютером у режимі користувача.​

Розміри  та умови оплати праці встановлюються  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 268 від 09.03.2006 року „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” із наступними змінами.

Перелік питань для іспиту (надається при поданні документів для участі в конкурсі) та інша інформація щодо проведення конкурсу надається cекретарем конкурсної комісії.

Документи подавати на адресу: м. Бібрка, вул. Тарнавського, 22,  Бібрська міська рада (протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу).

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії міської ради такі документи:

1)   заява про участь у конкурсі;

2) заповнена особова картка з відповідними додатками (автобіографія, трудова діяльність);

3)  дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

4) копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

5) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України "Про запобігання корупції";

6)  копію паспорта та ідентифікаційного коду;

7) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

8) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Секретар конкурсної комісії повідомляє кандидатів про місце і час проведення іспиту.

Секретар конкурсної комісії С.З. Охримович