Конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу фінансів, бюджету, бухгалтерського обліку, звітності та контролю

ОГОЛОШЕННЯ

Бібрська міська рада (юридична адреса: 81220, Львівська область, Перемишлянський район, м. Бібрка, вул. Тарнавського, 22, контактні телефони: (03263) 4-31-35, e-mail: bibrka.rada@gmail.com) оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу фінансів, бюджету, бухгалтерського обліку, звітності та контролю виконавчого комітету Бібрської міської ради

Вимоги до кандидатів:

 • Громадянство України.
 • Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.
 • Знання чинного законодавства з питань місцевого самоврядування, ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності відповідно до національних стандартів (положень), а також інших нормативно – правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Здійснення контролю за плануванням та виконанням міського бюджету;
 • Вільне володіння державною мовою.
 • Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років.
 • Володіння персональним комп’ютером в режимі користувача.

Кандидат повинен знати: Конституцію України; закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про державну службу", "Про засади запобігання та протидії корупції", Бюджетний Кодекс, нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України стосовно використання коштів місцевого бюджету, одержання субвенції, практику їх застосування.
Розміри та умови оплати праці встановлюються відповідно до Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 25.01.2018 № 24 «Про впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів, судів, органів та установ системи правосуддя у 2018 році».

Перелік питань для іспиту та інша інформація щодо проведення конкурсу надається секретарем конкурсної комісії.

 Документи подаються за адресою: м. Бібрка, вул. Тарнавського,22 Бібрська міська рада (протягом 15 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу).

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії міської ради такі документи:

 1. Заява про участь у конкурсі;
 2. Заповнена особова картка з відповідними додатками;
 3. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік;
 4. Копія паспорта громадянина України;
 5. Копія ідентифікаційного коду;
 6. Копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 7. Копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 8. Дві фотокартки розміром 4 х 6 см

Секретар конкурсної комісії повідомляє кандидатів про місце і час проведення іспиту.

Виконавчий комітет Бібрської міської ради