Конкурс на посаду спеціаліста І категорії з інформаційної роботи та системного адміністрування

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

 

Бібрська міська рада (юридична адреса: 81220, Львівська область, Перемишлянський район, м. Бібрка, вул. Тарнавського, 22, контактні телефони: (03263) 4-31-35 оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії з інформаційної роботи та системного адміністрування виконавчого комітету Бібрської міської ради.

 

Вимоги до кандидатів:

 • Громадянство України.
 • Наявність вищої освіти відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр.
 • Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі не менше 2 років.
 • Знання чинного законодавства, інших актів законодавства з питань інформаційної роботи та системного адміністрування.
 • Вільне володіння державною мовою.
 • Професійне володіння персональним комп’ютером, мережевою та оргтехнікою.
 • Основні функціональні обов’язки:
 • 1. Бере участь у формуванні та реалізації державної політики на регіональному рівні щодо створення, впровадження, функціонування та модернізації інформаційної інфраструктури системи управління та прийняття рішень шляхом широкого застосування інформаційно-комунікаційних технологій для підвищення ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів місцевої влади.
 • 2. Впроваджує заходи контролю доступу та фільтрації вхідного/вихідного трафіка в програмному забезпеченні за допомогою модулів і регулярного оновлення, установки антивірусних програм.
 • 3. Забезпечує реєстрацію та адміністрування офіційних скриньок структурних підрозділів виконавчого комітету Бібрської міської ради.
 • 4. Веде реєстр відповідальних за користування офіційною поштою виконавчого комітету Бібрської міської ради, відповідає за підтримання його в актуальному стані.
 • 5. Контролює здійснення авторизованого доступу до поштового серверу.
 • 6. Забезпечує відновлення інформації за наявності документованих і перевірених заявок на відновлення.
 • 7. Налагоджує фільтрацію та слідкує за об'ємом переданих даних, по кількості вкладень в повідомлення електронної пошти і глибині вкладеності файлів, що архівуються.
 • 8. Забезпечує введення в експлуатацію, встановлення, обслуговування комп'ютерної техніки, периферійного обладнання та оргтехніки, що експлуатуються в апараті виконавчого комітету Бібрської міської ради.
 • 9. Організовує проведення робіт щодо інсталяції програмного забезпечення.
 • 10. Здійснює обслуговування та моніторинг працездатності програмного забезпечення та мережевого обладнання комп'ютерної мережі.
 • 11. Надає консультативну допомогу працівникам апарату з питань роботи та використання комп'ютерного обладнання і програмного забезпечення.
 • 12. Забезпечує отримання та застосування електронних цифрових підписів в апараті виконавчого комітету Бібрської міської ради.
 • 13. Запобігає встановленню та використанню стороннього програмного забезпечення та медіа контенту, що безпосередньо не пов'язані з роботою виконавчого комітету Бібрської міської ради
 • 14. Бере участь у розгляді проектів технічних завдань, планів і графіків проведення робіт по технічному захисту інформації, у розробці необхідної технічної документації.
 • 15. Постійно підвищує свій професійний рівень, вивчає і впроваджує нові системні продукти.
 • Повинен знати. Конституцію України; закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про державну службу", "Про засади запобігання та протидії корупції", інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти; інструкцію з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки;

            Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних            системах»

            Закон України «Про телекомунікації»

            Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг»

            Закон України «Про електронні довірчі послуги».

 

          Розміри та умови оплати праці встановлюються відповідно до Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 25.01.2018 № 24 «Про впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів, судів, органів та установ системи правосуддя у 2018 році».

Перелік питань для іспиту та інша інформація щодо проведення конкурсу надається секретарем конкурсної комісії.

 Документи подаються за адресою: м. Бібрка, вул. Тарнавського,22 Бібрська міська рада (протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу).

 Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії міської ради такі документи:

 1. Заява про участь у конкурсі;
 2. Заповнена особова картка з відповідними додатками;
 3. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік;
 4. Копія паспорта громадянина України;
 5. Копія ідентифікаційного коду;
 6. Копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 7. Копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 8. Дві фотокартки розміром 4 х 6 см

 

Секретар конкурсної комісії повідомляє кандидатів про місце і час проведення іспиту.

 

Секретар конкурсної комісії  С.З. Охримович