Конкурс на посаду спеціаліста I категорії відділу освіти виконавчого комітету Бібрської міської ради

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

         Бібрська міська рада (юридична адреса: 81220, Львівська область, Перемишлянський район, м. Бібрка, вул. Тарнавського, 22, контактні телефони: (03263) 4-31-35) оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста I категорії відділу освіти виконавчого комітету  Бібрської  міської ради.

 

                Вимоги до кандидатів:

 • Громадянство  України.
 • Наявність базової вищої освіти відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра.
 • Знання чинного законодавства, інших актів законодавства з питань освіти.
 • Вільне володіння державною мовою.
 • Володіння  персональним комп’ютером в режимі користувача.

               Основні функціональні обов’язки:

 • Виконує роботу, пов'язану  з  аналітичною діяльністю,  на одному з напрямів роботи підрозділу (зокрема методичну роботу). . 
 • Контролює та оцінює стан справ на відповідній ділянці роботи. 
 • Аналізує  хід  реалізації  завдань  з  певних питань,  що належать до компетенції підрозділу.
 •  Веде бази даних,  взаємодіє з підвідомчими підприємствами та організаціями з питань,  визначених компетенцією  підрозділу,   організовує   комп'ютерно-інформаційне обслуговування підрозділу.
 • Готує проекти інформаційно-аналітичних матеріалів,  пов'язаних з  роботою  підрозділу,  а  також  проекти відповідей  на  звернення  та  заяви,  що  надходять на розгляд до нього.
 • Веде діловодство, кореспонденцію в підрозділі.

 Розміри  та умови оплати праці встановлюються  відповідно до Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України  від 25.01.2018 № 24 «Про впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів, судів, органів та установ системи правосуддя у 2018 році»

  

Перелік питань для іспиту та додаткова інформація  щодо проведення конкурсу надається cекретарем конкурсної комісії.

         Документи подаються за адресою: м. Бібрка, вул. Тарнавського,22 Бібрська міська рада (протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу).

         Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії міської ради такі документи:

 1. Заява про участь у конкурсі;
 2. Заповнена особова картка з відповідними додатками;
 3. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік;
 4. Копія паспорта громадянина України;
 5. Копія ідентифікаційного коду;
 6. Копія військового  квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 7. Копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 8. Дві фотокартки розміром 4 х 6 см

Секретар конкурсної комісії повідомить  кандидатів про місце і час проведення іспиту.

        

 Секретар конкурсної комісії С.З. Охримович