Конкурс на посаду головного спеціаліста відділу освіти виконавчого комітету Бібрської міської ради (повторно)

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

         Бібрська міська рада (юридична адреса: 81220, Львівська область, Перемишлянський район, м. Бібрка, вул. Тарнавського, 22, контактні телефони: (03263) 4-31-35) оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста  відділу освіти виконавчого комітету  Бібрської  міської ради.

                Вимоги до кандидатів:

 • Громадянство  України.
 • Наявність вищої освіти відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.
 • Знання чинного законодавства, інших актів законодавства з питань освіти.
 • Вільне володіння державною мовою.
 • Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або в державній службі  на посаді провідного спеціаліста  на менше 1 року   чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років.
 • Володіння  персональним комп’ютером в режимі користувача.

 Основні функціональні обов’язки:

Головний спеціаліст:

 - Здійснює координацію та методичне  керівництво  одним  із   напрямів   роботи   підрозділу.
 - Організовує  та забезпечує контроль,  аналіз та оцінку стану справ на відповідному напрямі  діяльності. 

 - Розробляє  поточні  та  бере участь у підготовці перспективних планів роботи підрозділу,  надає необхідну методичну допомогу співробітникам у  виконанні  завдань, доручень.  

 - Узагальнює у межах наданої  компетенції  практику застосування  законодавства   та   хід   реалізації   політики   у відповідній сфері управління.

 - Веде розробку пропозицій, комплексів заходів,  які стосуються відповідного  напряму  роботи,  контролює організацію їх виконання. 

 - За дорученням керівництва бере участь в організації та проведенні нарад,  семінарів, конференцій з питань, що  належать  до  його  компетенції. 

 - У  межах наданої компетенції забезпечує  підготовку  проектів  рішень,  розпоряджень,  наказів.
 - Розглядає  листи  та  заяви підприємств,  юридичних осіб,  органів влади відповідного регіонального рівня з питань,  що  належать  до його      компетенції.     

 - Бере      участь     у     розробленні організаційно-методичних   документів.   

 - Проводить експертизу документів,  що стосуються відповідного напряму роботи підрозділу.
 - Готує  інформацію   про   результати   цієї   роботи.  

 -Застосовує оперативний  зв'язок з іншими регіонами України,  місцевими радами
та місцевими державними адміністраціями  відповідних  регіональних
рівнів,  науковими  установами  під  час  розв'язання  питань,  що
стосуються його компетенції.
 - Розміри  та умови оплати праці встановлюються  відповідно до Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України  від 25.01.2018 № 24 «Про впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів, судів, органів та установ системи правосуддя у 2018 році»

 - Перелік питань для іспиту та інша інформація щодо проведення конкурсу надається cекретарем конкурсної комісії.

         Документи подаються за адресою: м. Бібрка, вул. Тарнавського,22 Бібрська міська рада (протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу).

         Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії міської ради такі документи:

 1. Заява про участь у конкурсі;
 2. Заповнена особова картка  з відповідними додатками;
 3. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік;
 4. Копія паспорта громадянина України;
 5. Копія ідентифікаційного коду;
 6. Копія військового  квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 7. Копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 8. Дві фотокартки розміром 4 х 6 см

Секретар конкурсної комісії повідомить  кандидатів про місце і час проведення іспиту. 

 

 Секретар конкурсної комісії  С.З. Охримович