Конкурс на посаду головного спеціаліста відділу культури, туризму, сім’ї, молоді, спорту та соціальної політики виконавчого комітету  Бібрської  міської ради

ОГОЛОШЕННЯ

Бібрська міська рада (юридична адреса: 81220, Львівська область, Перемишлянський район, м. Бібрка, вул. Тарнавського, 22, контактні телефони: (03263) 4-31-35) оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу культури, туризму, сім’ї, молоді, спорту та соціальної політики виконавчого комітету Бібрської міської ради.

 Вимоги до кандидатів: - 

- Громадянство України.

- Повна вища освіта відповідного професійного спрямування (гуманітарного) за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

- Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді спеціаліста I чи II категорій не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 2 років.

- Знання чинного законодавства, інших актів законодавства з питань культури, туризму, сім’ї, молоді, спорту та соціальної політики.

-  Вільне володіння державною мовою.

-  Володіння персональним комп’ютером у режимі користувача.

Основні функціональні обов’язки:

Головний спеціаліст:

 - Здійснює координацію та методичне керівництво одним із напрямів роботи підрозділу.
 - Організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ на відповідному напрямі діяльності.

 - Розробляє поточні та бере участь у підготовці перспективних планів роботи підрозділу, надає необхідну методичну допомогу співробітникам у виконанні завдань, доручень.

 - Узагальнює у межах наданої компетенції практику застосування законодавства та хід реалізації політики у відповідній сфері управління.

 - Веде розробку пропозицій, комплексів заходів, які стосуються відповідного напряму роботи, контролює організацію їх виконання.

 - За дорученням керівництва бере участь в організації та проведенні нарад, семінарів, конференцій з питань, що належать до його компетенції.

 - У межах наданої компетенції забезпечує підготовку проектів рішень, розпоряджень, наказів.
 - Розглядає листи та заяви підприємств, юридичних осіб, органів влади відповідного регіонального рівня з питань, що належать до його компетенції.

 - Бере участь у розробленні організаційно-методичних документів.

 - Проводить експертизу документів, що стосуються відповідного напряму роботи підрозділу.
 - Готує інформацію про результати цієї роботи.

 -Застосовує оперативний зв'язок з іншими регіонами України, місцевими радами
та місцевими державними адміністраціями відповідних регіональних рівнів, науковими установами під час розв'язання питань, що стосуються його компетенції.
Розміри та умови оплати праці встановлюються відповідно до Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 25.01.2018 № 24 «Про впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів, судів, органів та установ системи правосуддя у 2018 році»

 Перелік питань для іспиту та інша інформація щодо проведення конкурсу надається cекретарем конкурсної комісії.

Документи подаються за адресою: м. Бібрка, вул. Тарнавського,22, Бібрська міська рада (протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу).

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії міської ради такі документи:

  1. Заява про участь у конкурсі;
  2. Заповнена особова картка з відповідними додатками;
  3. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік;
  4. Копія паспорта громадянина України;
  5. Копія ідентифікаційного коду;
  6. Копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
  7. Копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
  8. Дві фотокартки розміром 4 х 6 см

Секретар конкурсної комісії повідомляє кандидатів про місце і час проведення іспиту. .

 

Секретар конкурсної комісії С.З. Охримович