Конкурс на посаду директора комунального закладу «Публічна бібліотека Бібрської міської ради»

ОГОЛОШЕННЯ

 про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального закладу «Публічна бібліотека Бібрської міської ради»

 

Бібрська міська рада (юридична адреса: 81220, Львівська область, Перемишлянський район, м. Бібрка, вул. Тарнавського, 22, контактні телефони: (03263) 4-31-35) оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального закладу «Публічна бібліотека Бібрської міської ради» (місце знаходження: 81220, Львівська область, Перемишлянський район, вул. Тарнавського, 16)

Загальні вимоги до кандидатів:

 •  вища освіта в бібліотечній галузі чи вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста або стаж роботи в бібліотечній сфері (чи сфері культури) не менше трьох років на керівній посаді;
 •  володіння державною мовою;
 • знання чинного законодавства в бібліотечній сфері;
 • володіння  персональним комп’ютером у режимі користувача;
 • здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки;

Основні функціональні обов’язки:

Директор комунального закладу «Публічна бібліотека»

 • Здійснює оперативне керівництво бібліотекою, забезпечує її високоефективну діяльність, розроблення та виконання виробничо-творчих і фінансових планів, що направлені на формування та забезпечення потреб населення у бібліотечно-бібліографічних послугах, соціальний розвиток колективу.
 • Діє від імені бібліотеки, представляє її інтереси в державних, кооперативних, комерційних підприємствах і установах, громадських організаціях, судових і арбітражних органах.
 • Відкриває у банках рахунки, користується правом розпорядження коштами, видає, приймає до платежів зобов’язання.
 • У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників, укладає угоди та контракти.
 • Визначає загальну чисельність працівників, структуру та штати, посадові обов’язки та посадові оклади (тарифні ставки) працівників.
 • Вживає заходів щодо морального заохочення і матеріального стимулювання працівників, накладає дисциплінарні стягнення.
 • Забезпечує ефективне виконання і зберігання закріпленого за бібліотекою  майна.
 •  Організує формування бібліотечного фонду.
 •  Вживає заходів щодо забезпечення бібліотеки кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці.
 • Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни та обліку.

Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, упродовж 30 днів із дня оголошення конкурсу подають такі документи (на поштову та електронну адресу виконавчого комітету Бібрської  міської ради або особисто: м. Бібрка, вул.Тарнавського, 22; bibrka.rada@gmail.com):

 • заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», за зразком, що додається;
 • автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу, контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;
 • оригінали та копії документів про вищу освіту (у разі подання документів особисто) або копії документів, засвідчені у встановленому законом порядку;
 • оригінали та копії документів, що посвідчують особу, та ідентифікаційного коду (у разі подання документів особисто);
 • копія військового  квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
 • мотиваційний лист довільної форми;
 •  два рекомендаційні листи довільної форми (за бажанням).

Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

Умови  оплати праці – відповідно до наказу Міністерства культури «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» № 745. Інша інформація щодо проведення конкурсу надається cекретарем конкурсної комісії.

Конкурсний добір проводиться публічно.  Конкурсна комісія проводить перше засідання через 10 днів після закінчення строку приймання документів, про що повідомляється кандидатів.

На другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами, під час якої заслуховує публічні презентації проектів програм розвитку комунального закладу «Публічна бібліотека» на один і п’ять років.

Конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможця конкурсу шляхом голосування та оприлюднює його на офіційному веб-сайті Бібрської міської ради та в інший спосіб.

 

Завантажити:

Заява

Згода на обробку персональних даних

 

Секретар конкурсної комісії   І.Стах

Засідання комісії для проведення жеребкування щодо введення до конкурсної комісії для обрання директора комунального закладу "Публічна бібліотека" Бібрської міської ради" членів від ГО відповідного функціонального спрямування.

Друге засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального закладу "Публічна бібліотека" Бібрської міської ради" 15 квітня 2019 року (Відео)

Протокол другого засідання.

Третє засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального закладу "Публічна бібліотека" Бібрської міської ради" 16 квітня 2019 року. (Відео).

Протокол третого засідання.

 

Заяви кандидатів:

Залога Г.Б.

Павелко Н.П.

Протокол засідання комісії № 1/11

Мотиваційний лист Залога Г.Б.

Мотиваційний лист Павелко Н.П.

Рекомендаційна характеристика Павелко Н.П.