Інформація про продаж на електронному аукціоні об'єкта малої приватизації комунальної власності Бібрської міської ради

Інформація про продаж на електронному аукціоні об'єкта малої приватизації комунальної власності Бібрської міської ради

22.08.2019

Виконавчий комітет Бібрської міської ради

Інформація про об’єкт приватизації:

КОД, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації в електронній торговій системі UA-AR-P-2019-08-02-000001-1.

Адреса об’єкта: Львівська область, Перемишлянський район, с.Волове, вул. Івана Франка, будинок 2а (колишня вул. Кірова, 2а)

Найменування об’єкта: нежитлова будівля колишнього магазину загальною площею 116,3 м2, а саме:

1-й поверх – магазин 76,1 кв. м

1-й поверх – кладова 40,2 кв. м

Опис об’єкта: нежитлова будівля колишнього магазину розташована на краю села с.Волове, яке знаходиться на відстані 150 м від дороги місцевого значення Бібрка- Романів.

Земельна ділянка під нежитловою будівлею колишнього магазину.

Цільове призначення - для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування

Адреса земельної ділянки: Львівська область, Перемишлянський район, с.Волове, вул. Івана Франка, будинок 2а (колишня вул. Кірова, 2а)

Площа: 0,1738 га

Кадастровий номер: 4623387200:12:002:0050

Власник – Бібрська міська рада

Район розташування характеризується в основному житловою забудовою.

Територія довкола потребує впорядкування, тверде мощення на прибудинковій території відсутнє, тротуари відсутні, прилегла вулиця потребує капітального ремонту.

Нежитлова будівля знаходиться у незадовільному стані, , потребує внутрішніх і зовнішніх ремонтних робіт.

Балансоутримувач: Бібрська міська рада

Адреса балансоутримувача: 81220, Львівська область, Перемишлянський район, м.Бібрка, вул. Тарнавського, 22

Телефон балансоутримувача: (03263) 4-32-35

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 04056183

Електронна адреса: bibrka.rada@gmail.com

Інформація про електронний аукціон та інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта:

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.

Дата та час проведення аукціону з умовами: 24 вересня 2019 року, година, о котрій починається аукціон, встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 09−00 до 18−00 години дня.

Аукціон проводиться відповідно до ЗУ «Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432.

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19−30 до 20−30 години дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16−15 до 16−45 години дня проведення електронного аукціону.

Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта:

Стартова ціна об’єкта (з ПДВ) для продажу на аукціоні з умовами: 4864,00 грн. (чотири тисячі вісімсот шістдесят чотири) гривні 00 копійок

Розмір гарантійного внеску: 486,40 грн. без ПДВ

Стартова ціна об’єкта (з ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни: 2432,00 грн. (дві тисячі чотириста тридцять дві) гривні 00 копійок

Розмір гарантійного внеску: 243,20 грн. без ПДВ

Стартова ціна об’єкта (з ПДВ) для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:

2432,00 грн. (дві тисячі чотириста тридцять дві) гривні 00 копійок

Розмір гарантійного внеску: 243,200 грн. без ПДВ

Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн. з ПДВ.

Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:

30 календарних днів від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).

Крок аукціону на аукціоні з умовами: 48,64 (1% від стартової ціни аукціону)

Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 24,32 (1% від стартової ціни аукціону)

Загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій, становить 2 кроки.

Умови продажу та експлуатації об’єкта приватизації:

  • Завершення ремонту нежитлового приміщення колишнього магазину протягом п’яти років (до вересня 2024 року)
  •  умови експлуатації об’єкта приватизації: переведення у житлове приміщення

Час та місце ознайомлення з об’єктом: ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування у робочі дні, попередньо узгодивши з представником Бібрської міської ради (балансоутримувач) годину огляду об’єкта за телефоном: (03263) 4-32-35 з 1000 до 1700у робочі дні та за ел.адресою: bibrka.rada@gmail.com.

Адреса балансоутримувача (Бібрська міська рада) 81220, Львівська область, Перемишлянський район, м.Бібрка, вул. Тарнавського, 22

Електронна адреса: bibrka.rada@gmail.com

Організатор аукціону: Бібрська міська рада Перемишлянського району Львівської області (код за ЄДРПОУ 04056183).

Адреса: Львівська область, Перемишлянський район, м.Бібрка, вул. Тарнавського, 22 , www.bibrka-rada.gov.ua

Контактний тел. (03263) 4-32-35 з 1000 до 1700 у робочі дні, ел. адреса: bibrka.rada@gmail.com

В.о.старости Стрілківського старостинського округу Влах Володимир Степанович.

Засоби платежу:

Для участі в аукціоні з продажу об’єкта малої приватизації гарантійний та реєстраційний внески сплачуються на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

Посилання на перелік авторизованих майданчиків та їх рахунки, відкриті для оплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Покупці, які мають право брати участь у приватизації згідно із Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна», вправі використовувати для придбання об’єктів приватизації кошти відповідно до валютного законодавства України.

Покупці - нерезиденти України набувають у власність майно, що приватизується, у процесі приватизації з оплатою його ціни у національній валюті або у вільно конвертованій валюті.

 Переможець електронного аукціону:

  • підписує протокол про результати електронного аукціону та надає його оператору електронного майданчика, через якого ним подано цінову пропозицію, протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем його формування електронною торговою системою;
  • укладає договір купівлі-продажу об’єкта приватизації з органом приватизації протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем формування протоколу про результати електронного аукціону.

 

Покупець, який підписав договір купівлі-продажу, сплачує на п/р № 31511905013849 в ГУДКСУ у Львівській області, МФО 899998, код отримувача коштів 36848550 ціну продажу об’єкта приватизації не пізніше ніж протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу.

У разі несплати коштів за об’єкт приватизації згідно з договором купівлі-продажу протягом 30 днів з дня укладення договору та його нотаріального посвідчення покупець сплачує на користь органу приватизації неустойку у розмірі 5 відсотків ціни продажу об’єкта. У разі несплати коштів згідно з договором купівлі-продажу протягом наступних 30 днів договір підлягає розірванню відповідно до статті 29 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Переможець електронного аукціону, який відмовився від підписання протоколу про результати електронного аукціону або договору купівлі-продажу, позбавляється права на участь у подальших аукціонах з продажу того самого об’єкта.

 Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № 31511905013849 в ГУДКСУ у Львівській області, МФО 899998 , код отримувача коштів 36848550, суми реєстраційних внесків, сплачені учасниками аукціону протягом п’яти календарних днів з дня затвердження протоколу електронного аукціону.

 Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № 31511905013849 в ГУДКСУ у Львівській області, МФО 899998, код отримувача коштів 36848550, суми сплачені учасниками аукціону гарантійних внесків протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівлі продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.

Перелік документів:

Фізичними та юридичними особами, які бажають взяти участь в електронному аукціоні, до заяви на участь у приватизації об’єкта малої приватизації подаються такі документи:

1) для потенційних покупців - фізичних осіб - громадян України - копія паспорта громадянина України;

2) для іноземних громадян - копія документа, що посвідчує особу;

3) для потенційних покупців - юридичних осіб:

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань України - для юридичних осіб - резидентів;

- документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою, - для юридичних осіб - нерезидентів;

- інформація про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і про причину його відсутності;

- остання річна або квартальна фінансова звітність;

4) документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску, а також документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

(Посилання на перелік авторизованих майданчиків: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2)

5) письмова згода довільної форми потенційного покупця щодо взяття на себе зобов’язань, визначених умовами продажу.

Технічні реквізити інформаційного повідомлення:

Рішення № 186 Виконавчого комітету Бібрської міської ради Перемишлянського району Львівської області від 22.08.19 р. «Про затвердження умов продажу та інформаційного повідомлення про проведення електронного аукціону об’єкта малої приватизації за адресою: Львівська область, Перемишлянський район, с. Волове, вул. Івана Франка, буд. 2а (колишня вул. Кірова, 2а)».

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/.

Виконавчий комітет Бібрської міської ради