Громадські слухання (рішення  № 3491 від 10.12.2021 року)

Повідомлення

про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проєкті містобудівної документації проєкту «Детальний план території земельних ділянок: - (кадастровий номер 4623387600:04:000:0099) площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства; - (кадастровий номер 4623387600:04:000:0100) площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства; - (кадастровий номер 4623387600:04:000:0101) площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства у с.Лопушна; з метою зміни цільового призначення - для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд енергогенеруючих підприємств, установ і організацій».

Проєкт «Детальний план території земельних ділянок: - (кадастровий номер 4623387600:04:000:0099) площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства; - (кадастровий номер 4623387600:04:000:0100) площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства; - (кадастровий номер 4623387600:04:000:0101) площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства у с.Лопушна; з метою зміни цільового призначення - для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд енергогенеруючих підприємств, установ і організацій» розроблений на замовлення Біласа Олега Ігоровича, довіреної особи Пекара Володимира Васильовича.

Підставою для розроблення вказаного проєкту є рішення Бібрської міської ради № 3491 від 10.12.2021 року “Про надання дозволу на виготовлення детального плану території земельних ділянок, що перебувають у власності Біласа Олега Ігоровича та Пекара Володимира Васильовича”.

Планування проєктованої території передбачає впорядкування земельних ділянок: - (кадастровий номер 4623387600:04:000:0099) площею 2,0000 га; - (кадастровий номер 4623387600:04:000:0100) площею 2,0000 га; - (кадастровий номер 4623387600:04:000:0101) площею 2,0000 га у с.Лопушна з метою зміни цільового призначення - для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд енергогенеруючих підприємств, установ і організацій. 

Проєкт Детального плану розроблено з урахуванням схеми планування с.Лопушна, Львівської області.

Об’єм і склад проєкту відповідає будівельним нормам ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

До складу цього проєкту входять текстові (том 1. Пояснювальна записка) та графічні (том 2. Графічна частина) матеріали. Зміст Пояснювальної записки складається з вступної частини, десяти розділів, документів та графічних матеріалів. До Графічної частини відносяться: Схема розташування території у планувальній структурі Львівської області; План існуючого використання території та планувальні обмеження; Проектний план території (основне креслення) та планувальні обмеження; План червоних ліній вулиць; Схема організації руху транспорту та пішоходів; Схема інженерної підготовки території та вертикальне планування; Схема інженерних мереж.

Проєкт Детального плану території рекомендований виконавчим комітетом Бібрської міської ради для оприлюднення та винесення на громадське обговорення (рішення № 134 від 04.05.2022 р.).

Ознайомитися з проєктом містобудівної документації «Детальний план території земельних ділянок: - (кадастровий номер 4623387600:04:000:0099) площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства; - (кадастровий номер 4623387600:04:000:0100) площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства; - (кадастровий номер 4623387600:04:000:0101) площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства у с.Лопушна; з метою зміни цільового призначення - для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд енергогенеруючих підприємств, установ і організацій» можна в приміщенні Бібрської міської ради за адресою: м. Бібрка, вул. Тарнавського, 22, тел. 4-32-35; 4-31-35 (понеділок – п’ятниця, з 9.00 до 18.00, перерва з 13.15 до 14.00).

Пропозиції до зазначеного вище проєкту подаються на ім’я міського голови у письмовій формі до 18 години 20 червня 2022 року за поштовою адресою: 81220, м. Бібрка, вул. Тарнавського, 22, Львівського району Львівської області.

Відповідно до статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555, пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

- повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

- юридичні особи, об’єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

- власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;

- представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

- народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Пропозиції, подані особами, не вказаними у зазначеному переліку, або подані після встановленого органом місцевого самоврядування строку, залишаються без розгляду.

Пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і мають бути обґрунтовані в межах відповідних законодавчих та нормативно-правових актів, будівельних норм, державних стандартів і правил.

Надані громадськістю пропозиції підлягають реєстрації органом місцевого самоврядування та розглядаються розробником і замовником проектів містобудівної документації у місячний строк.

За результатами розгляду пропозицій заявнику надається відповідь про їх врахування або обґрунтована відмова.

Відповідальним за організацію розгляду пропозицій громадськості до вказаного проєкту є начальник відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та інфраструктури виконавчого комітету Бібрської міської ради О.С.Крушельницька (81220, м. Бібрка, вул. Тарнавського, 22, тел. 4-32-35).

Бібрський міський голова Р.Я.Гринус