Громадські слухання (рішення  № 2339 від 24.09.2021 року)

Повідомлення

про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проєкті містобудівної документації проєкту «Детальний план території земельної ділянки (кадастровий номер 4623310300:01:002:0003) площею 0,0442 га для ведення особистого селянського господарства у м. Бібрка з метою зміни цільового призначення - для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд».

Проєкт «Детальний план території земельної ділянки (кадастровий номер 4623310300:01:002:0003) площею 0,0442 га для ведення особистого селянського господарства у м. Бібрка з метою зміни цільового призначення - для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд» розроблений на замовлення Шнири Катерини Миколаївни.

Підставою для розроблення вказаного проєкту є рішення Бібрської міської ради № 2339 від 24.09.2021 року “Про надання дозволу на виготовлення детального плану території земельної ділянки, що перебуває у власності Шнири Катерини Миколаївни.

Планування проєктованої території передбачає впорядкування земельної ділянки - (кадастровий номер 4623310300:01:002:0003) площею 0,0442 га у м.Бібрка з метою зміни цільового призначення - для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Проєкт Детального плану розроблено з урахуванням діючої містобудівної документації: Генерального плану м.Бібрка та матеріалів плану червоних ліній.

Об’єм і склад проєкту відповідає будівельним нормам ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

До складу цього проєкту входять текстові (том 1. Пояснювальна записка) та графічні (том 2. Графічна частина) матеріали. Зміст Пояснювальної записки складається з вступної частини, двадцяти розділів, документів та графічних матеріалів. До Графічної частини відносяться: Схема розташування території у планувальній структурі населеного пункту (фрагмент генплану м.Бібрка). Схема інженерно-технічних заходів ЦЗ (ЦО); План існуючого використання території. Опорний план. Схема існуючих планувальних обмежень; Проектний план. План червоних ліній. Схема організації руху транспорту і пішоходів. Креслення поперечних профілів вулиць; Схема інженерної підготовки території та вертикального планування. Схема інженерних мереж.

Проєкт Детального плану території рекомендований виконавчим комітетом Бібрської міської ради для оприлюднення та винесення на громадське обговорення (рішення № 135 від 04.05.2022 р.).

Ознайомитися з проєктом містобудівної документації «Детальний план території земельної ділянки (кадастровий номер 4623310300:01:002:0003) площею 0,0442 га для ведення особистого селянського господарства у м. Бібрка з метою зміни цільового призначення - для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд» можна в приміщенні Бібрської міської ради за адресою: м. Бібрка, вул. Тарнавського, 22, тел. 4-32-35; 4-31-35 (понеділок – п’ятниця, з 9.00 до 18.00, перерва з 13.15 до 14.00).

Пропозиції до зазначеного вище проєкту подаються на ім’я міського голови у письмовій формі до 18 години 06 червня 2022 року за поштовою адресою: 81220, м. Бібрка, вул. Тарнавського, 22, Львівського району Львівської області.

Відповідно до статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555, пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

- повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

- юридичні особи, об’єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

- власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;

- представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

- народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Пропозиції, подані особами, не вказаними у зазначеному переліку, або подані після встановленого органом місцевого самоврядування строку, залишаються без розгляду.

Пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і мають бути обґрунтовані в межах відповідних законодавчих та нормативно-правових актів, будівельних норм, державних стандартів і правил.

Надані громадськістю пропозиції підлягають реєстрації органом місцевого самоврядування та розглядаються розробником і замовником проектів містобудівної документації у місячний строк.

За результатами розгляду пропозицій заявнику надається відповідь про їх врахування або обґрунтована відмова.

Відповідальним за організацію розгляду пропозицій громадськості до вказаного проєкту є начальник відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та інфраструктури виконавчого комітету Бібрської міської ради О.С.Крушельницька (81220, м. Бібрка, вул. Тарнавського, 22, тел. 4-32-35).

Бібрський міський голова Р.Я.Гринус